Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Go 439/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-07

M.W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. oddala skargę. I SA / Go 439 / 08...
[...].11.2007 roku nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 rok., Z akt sprawy wynika...

I SA/Kr 1092/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-28

Skarżących A. i B. C. od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia w drodze...
w sprawie określenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu zamiany nieruchomości. W dniu [...] października 2007r. Skarżący złożyli w Urzędzie Skarbowym...

I SA/Lu 593/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-19

Skarbowej z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów z dywidendy I. uchyla zaskarżoną...
nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5.108.652 zł z tytułu pobranego przez płatnika (B) zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z dywidendy...

I SA/Wr 1129/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-04

Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. oddala...
skargę. Skarżący A. i B. B. wnioskiem skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia 24 kwietnia 2006r. zwrócili się o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym...

I SA/Go 937/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-06

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. oddala skargę I SA / Go 937 / 07, U Z A S A D N I E N I E, Skarżący D.T. wniósł...
[...].04.2007 roku wydaną w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 rok., Z akt sprawy wynika że :, Decyzją z dnia...

I SA/Gl 879/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-03

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - interpretacja oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K...
we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od renty...

I SA/Ke 47/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-04-16

: [...] uznające za nieprawidłowe stanowisko 'A.' Sp. z o.o. w K. w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób...
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Spółki kwoty otrzymane przez Spółkę z tytułu obniżenia udziału kapitałowego w Spółce Celowej (spółce...

I SA/Kr 653/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-04

listopada 2008r., sprawy ze skargi C. P. i L. P., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia [...] nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym...
. P. zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006r. Do wniosku dołączono korektę zeznania rocznego...

II FSK 1588/06 - Wyrok NSA z 2008-01-23

. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 23 maja 2006 r. sygn. akt I SA/Go 1879/05 Wojewódzki Sąd...
nadpłaty w podatku dochodowym - od osób fizycznych za 2001 r., A. B.-B. i G. B. prowadzący Firmę Produkcyjną 'B.' z siedzibą w Z. wnioskiem z dnia 9 września 2004 r. wystąpili...

I SA/Kr 698/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-12

na podatek dochodowy od osób prawnych za 2000 i 2001 rok., - skargi oddala - Strona skarżąca 'Q' sp. z o. o. w T. od [...] lutego 1999 r. posiadała status zakładu pracy...
chronionej. Zgodnie z obowiązującymi w 1999 r. przepisami prowadzący zakład pracy chronionej, był zwolniony w stosunku do tego zakładu m. in. z podatku dochodowego od osób...
1   Następne >   +2   +5   +10   100