Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 309/81 - Wyrok NSA z 1981-09-22

1. Wprawdzie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. nr 53 poz. 339 ze zm./ wskazuje m.in. sprzedaż rzeczy jako źródło...
przychodów podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a ust. 2 tego artykułu uściśla, że chodzi w tym przypadku o rzeczy nabyte w celu odsprzedaży z zyskiem, to jednak ust. 3...

II SA 436/81 - Wyrok NSA z 1981-10-06

1. Paragraf 16 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 marca 1977 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów...
przy Wojewodzie Piotrkowskim z dnia 4 maja 1981 r. w przedmiocie wyłączenia z grupy osób opłacających podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu spółdzielczego i na podstawie...

SA 1478/81 - Wyrok NSA z 1981-07-20

ich podatkiem obrotowym i dochodowym w formie karty podatkowej;, 2/ z dnia 27 lutego 1981 r. obniżył ustaloną przez Naczelnika Gminy K. w dniu 19 kwietnia 1981 r. decyzją...
osób korzystających ze zwolnienia od podatków i opodatkował ich za ten okres podatkiem obrotowym i dochodowym w formie karty podatkowej przy stanie zatrudnienia 2...

SA/Gd 42/81 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1981-08-27

rzemiosła /Dz.U. nr 5 poz. 23 ze zm./ określił warunki pobierania opłaty skarbowej zamiast podatku obrotowego i dochodowego, wysokość stawek opłaty skarbowej, terminy i tryb...