Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 985/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-12-29

1. W świetle art. 17 ust. 1 i 2 w związku z art. 8 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. nr 53 poz. 339 ze zm./ dla ustalenia dochodu...
poza rok kalendarzowy, będący rokiem podatkowym w podatku dochodowym., 2. Posiadane przez obywatela zasoby krajowych środków pieniężnych zarówno w formie gotówki...

SA/Kr 608/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-09-21

. w kwocie 5.400 /decyzją z dnia 11 października 1980 r. nr rej. 108/ oraz podatki obrotowy i dochodowy za 1979 r. w kwocie 39.150 zł /decyzja z dnia 11 października 1980 r...
zysku od osiągniętego obrotu. Tak ustalony dochód za 1977 r. nie przekraczał kwoty wolnej od podatku dochodowego. W 1979 r. dochód podlegający opodatkowaniu, ponad kwotę...

SA/Kr 743/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-12-03

Podatkowej Komisji Odwoławczej w Krakowie z dnia 25 marca 1982 r. nr ZO I/9/82 w przedmiocie wyłączenia z grupy osób opłacających podatek dochodowy i obrotowy w formie...
. nr 7 w Krakowie, z grupy osób opłacających podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu umownego za rok 1981. Wyłączenie to dokonane zostało w związku z przeprowadzonym...

SA/Kr 451/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-07-29

Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1981 r. w sprawie podatku obrotowego i dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej...
1982 r. w przedmiocie odmowy zwolnienia od podatku obrotowego i dochodowego. Prezydent Miasta P. decyzją z dnia 22 lutego 1982 r. nr Fn.II-1269/82 odmówił Włodzimierzowi P...

II SA 1164/81 - Wyrok NSA z 1982-03-17

obrotowym i dochodowym oraz podanie o zwolnienie od tych podatków na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1978 r. w sprawie zwolnienia od podatków...
, że jest to zakład nowo uruchomiony, a w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziła żadnej działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem obrotowym i dochodowym. Wyjaśniła...