Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Go 159/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-06

na indywidualną interpretację Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. H.J. (zw...
. dalej: Ministrem Finansów, organem) z [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działów...

I SA/Po 1630/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-03-16

w [...] na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...
o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., We wniosku o wydanie interpretacji skarżąca przedstawiła...

I SA/Lu 951/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-24

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę. Zaskarżoną...
interpretacją indywidualną z dnia [...] Minister Finansów stwierdził, że stanowisko M. T. przedstawione we wniosku dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie...

III SA/Wa 434/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-14

indywidualną Ministra Finansów z dnia 16 października 2014 r. nr IPPB1/415-903/14-4/MS1 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną...
w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych., W przedmiotowym wniosku Skarżący przedstawił opisane poniżej zdarzenie przyszłe:, Skarżący...

III SA/Wa 2738/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-28

w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2015 r. nr IPPB5/4510-270/15-4/PS w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla...
interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania otrzymywanych przez Spółkę...

I SA/Po 199/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-14

na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...
lub wnioskodawczynią) wniosła o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu...

I SA/Gl 1436/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-19

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. W dniu 26 maja 2015 r. wpłynął do Dyrektora Izby Skarbowej w K. - Biura Krajowej Informacji...
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi abolicyjnej oraz doliczenia zwróconego podatku., W złożonym wniosku...

I SA/Rz 512/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-08-22

2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Minister Finansów, interpretacją indywidualną z dnia [...] marca 2016 r...
., nr [...], uznał za nieprawidłowe stanowisko P. J. - zwanego dalej skarżącym, odnośnie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym...

I SA/Lu 596/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-24

Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych I. uchyla zaskarżony wyrok; II. uchyla zaskarżoną...
października 2014 r. oraz pismami z dnia 30 stycznia 2015 r. i z dnia 4 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego...

I SA/Rz 509/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-08-22

2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Minister Finansów, interpretacją indywidualną z dnia [...] marca 2016 r...
., nr [...], uznał za nieprawidłowe stanowisko M. P. - zwanego dalej skarżącym, odnośnie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100