Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 33/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

- jest suma rzeczywistych wydatków związanych z budową, z wyłączeniem wartości pracy własnej podatnika /art. 13-15 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym - t.j....
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192 ze zm./. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego za rok...

III SA 171/85 - Wyrok NSA z 1985-06-28

opodatkowania., 2. Przepis art. 8 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym, który jednoznacznie akcentuje, że przy ustalaniu przychodów, nie znajdujących pokrycia...
wymiaru podatku dochodowego za rok 1980 i za rok 1981 od przychodów z nieujawnionych źródeł., Pierwsza z zaskarżonych decyzji uznaje wymiar podatku dokonany przez organ...

SA/Kr 1483/85 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1985-12-19

wymiaru podatku dochodowego za 1983 r. i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Izby...
decyzją z dnia 3 marca 1985 r. nr PKO-821/z.o.40/85 zmieniła w części decyzję Urzędu Skarbowego w T. z dnia 20 listopada 1984 r. i obniżyła Janowi W. podatek dochodowy...

SA/Gd 1139/85 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1985-12-05

. w sprawie wymiaru podatków obrotowego i dochodowego, uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Zaskarżoną decyzję Izba Skarbowa w E. utrzymała w mocy decyzją Urzędu Skarbowego w E...
. z dnia 4 września 1984 r. o wymierzeniu Ryszardowi S. podatku obrotowego w kwocie 21.060 zł i podatku dochodowego w kwocie 112.140 zł, łącznie w kwocie 133.200 zł...

III SA 488/85 - Wyrok NSA z 1985-06-26

Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania...
lipca 1983 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła...

SA/Wr 721/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-11-28

Skarbowej w Jeleniej Górze z dnia 1 lipca 1985 r. w przedmiocie wymiaru podatków obrotowego i dochodowego za 1983 r. i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił...
r. nr NO/86/2786/2/85, ustalając wymiar podatku obrotowego w wysokości 131.050 zł i podatku dochodowego w wysokości 96.716 zł - łącznie 227.766 zł za 1983 r. z tytułu...

III ARN 36/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

zostały wydane z naruszeniem par. 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego...
to dotyczy zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego, zatem w rozpoznawanej sprawie, w której chodzi o ustalenie podstawy obliczenia podatku w drodze szacunku...

III ARN 34/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

komisji odwoławczych /Dz.U. nr 30 poz. 212 ze zm./, podatkowa komisja odwoławcza jest organem odwoławczym w sprawach dotyczących wymiaru podatków obrotowego i dochodowego...
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń za okres od stycznia...

SA/Kr 909/85 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1985-10-15

Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu...

SA/Lu 231/85 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1985-06-19

powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych /Dz.U. nr 30 poz. 212/, podatkowe komisje odwoławcze są organem odwoławczym w sprawach wymiaru podatku...
obrotowego i dochodowego od podatników będących osobami fizycznymi, gdy podstawy opodatkowania z braku niezbędnych danych do ich ustalenia określone zostały w drodze szacunkowej...
1   Następne >   2