Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 1754/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę W dniu 19 marca 2019 r. do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej zwany Dyrektorem KIS) wpłynął...
wniosek Podatkowej Grupy Kapitałowej P. S.A. (dalej zwana Skarżącą, Wnioskodawcą, PGK) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych...

III SA/Wa 1755/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 czerwca 2019 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.122.2019.1.AG w przedmiocie podatku dochodowego...
, Wnioskodawcą, Bankiem) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania...

I SA/Go 398/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-12-29

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. Uchyla zaskarżoną interpretację w całości. 2. Zasądza...
podatkiem liniowym (art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W 2018 r. spółka osiągnęła stratę podatkową, natomiast w 2019 r. spółka osiągnęła dochód...

I SA/Gl 1299/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-03-25

dochodowego od osób prawnych i ustalenia, czy dochody uzyskane w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku...
dochodowym od osób prawnych są objęte 'ograniczeniem kosztowym', ukształtowanym w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, problemem, jaki zaistniał...

I SA/Gd 54/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-02

z dnia 17 lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla interpretację indywidualną, 2. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji...
spadkowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie jej zapłaty na podstawie przepisu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób...

II FSK 2048/18 - Wyrok NSA z 2020-12-03

Skarbowej z dnia 22 września 2017 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla interpretację Dyrektora...
2017 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Z przedstawionego przez Sąd pierwszej instancji stanu sprawy wynika, że Spółka we wniosku o wydanie...

I SA/Kr 421/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-15

Celno -Skarbowego w K. z dnia [...] lutego 2020 r. Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości należności z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób...
prawnych za 2013 r. oraz orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych - skargę oddala - Naczelnik...

I SA/Sz 267/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-09

z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres od stycznia do lipca 2019 r. oraz określenia wysokości należności z tytułu pobranego a niewpłaconego podatku...
urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych z tytułu wypłaty wynagrodzeń dla pracowników w okresie od [...] r. oraz określono wysokość...

I SA/Bd 389/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-09-22

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę W dniu...
[...] lutego 2020 r. wpłynął do organu wniosek G. K. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu...

I SA/Wr 14/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-06-17

z o.o. z siedzibą we W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z [...] 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych...
: Dyrektor KIS, organ interpretacyjny) z [...] 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Wnioskiem wspólnym z 7 sierpnia 2019 r. Spółka...
1   Następne >   +2   +5   +10   100