Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 796/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-14

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K. działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie...
., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy wypłaconej na rzecz...

VIII SA/Wa 774/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-21

Spółkom tworzącym podatkową grupę kapitałową o jakiej mowa w art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przysługuje wynikajace z art. 75 par.2 ust. 1 pkt 1...
lit a) Ordynacji podatkowej prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych powstałej na skutek nadpłaconego lub nienależnie...

I SA/Rz 370/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-07-27

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] lutego 2010r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę - Indywidualną interpretacją z dnia...
podatku dochodowego od osób fizycznych złożonego w dniu 7 grudnia 2009r. w zakresie opodatkowania tym podatkiem zysków wypracowanych przez Spółkę przekształconą - Spółkę...

I SA/Rz 369/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-07-27

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] lutego 2010r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę - Indywidualną interpretacją z dnia...
podatku dochodowego od osób fizycznych złożonego w dniu 7 grudnia 2009r. w zakresie opodatkowania tym podatkiem zysków wypracowanych przez Spółkę przekształconą - Spółkę...

I SA/Wr 1220/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-08

Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 r. na poczet zaliczki na podatek dochodowy...
nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 r. w wys. 2.890.896,50 zł. z oprocentowaniem w wys. 986.825 zł. na poczet zaliczki na podatek dochodowy...

I SA/Gl 562/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-01

podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę Wnioskiem z dnia [...] 2008 r. D. S. zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego...
w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania na podstawie wyroku sądu odszkodowania z tytułu...

I SA/Gl 902/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-08

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowanego 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 30a...
wypłacana z zysku na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, oznaczałoby że dochód wypracowany w trakcie roku podatkowego przez SKA nie byłby opodatkowany podatkiem dochodowym...

I SA/Lu 95/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-19

indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację; II...
podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki jawnej wkładu niepieniężnego...

I SA/Lu 96/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-04-23

indywidualną Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację; II. zasądza...
sierpnia 2009 r. (data wpływu 7 września 2009 r.) przez J. Z. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób...

I SA/Lu 463/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-19

Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację; II. zasądza...
o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100