Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 134/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-03-26

zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące 2009 r. I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. stwierdza, że postanowienie wymienione w punkcie...
75.021.304 zł na poczet: zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2009 r. na należność główną w kwocie 373.318 zł, z dniem wymagalności tej zaliczki...

I SA/Lu 669/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-25

z ograniczoną odpowiedzialnością na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [... ] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych I. uchyla zaskarżoną...
. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych w związku z dokonaniem...

I SA/Kr 646/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-20

2013r., sprawy ze skargi C. S.A. w K., na interpretację indywidualną Ministra Finansów, z dnia 15 stycznia 2013r. Nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania do alokacji dodatnich i ujemnych różnic kursowych, sposobu alokacji ww. różnic kursowych...

III SA/Wa 3286/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-18

Izby Skarbowej w W. z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za poszczególne miesiące...
19.11.2003r. Skrażąca wniosła o zaliczenie na poczet podatku od towarów i usług nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2003 w wysokości 149.883,95 zł...

I SA/Gl 1011/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-03

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej...
w K. (dalej także w skrócie: Wnioskodawca) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób...

I SA/Go 238/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-07-10

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconych należności z tytułu najmu środków transportowych...
orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej płatnika i określenia wysokości niepobranego i niewpłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconych należności...

I SA/Sz 269/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-08-28

Skarbowej .[...]-3.34-411803-1/13 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. i odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku I. uchyla zaskarżone decyzje...
z [...] roku: nr [...] określającą K. P. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za [...] rok w wysokości [...] zł oraz nr [...] odmawiającą podatniczce stwierdzenia nadpłaty...

I SA/Sz 271/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-08-28

Skarbowej z dnia [...] r. o numerach: [...], [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. i odmowy stwierdzenia nadpłaty w tym podatku I. uchyla...
z [...] roku nr: [...] określającą K. P. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za [...] rok w wysokości [...] zł oraz nr [...] odmawiającą podatniczce stwierdzenia...

I SA/Gd 799/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-23

z siedzibą w T. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 1 marca 2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla zaskarżoną...
. z o.o. z siedzibą w T. jest wydana przez Ministra Finansów indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych...

I SA/Go 20/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-02-21

na indywidualną interpretację Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę. Zakład...
., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży kombajnu zbożowego., W sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100