Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 1644/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-05

podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej...
powstanie w momencie otrzymania środków pieniężnych, zatem w związku z uczestnictwem w spółce wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opłacania zaliczek na podatek dochodowy...

II FSK 381/11 - Wyrok NSA z 2012-10-12

. nr [...]; [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia...
indywidualne przepisów prawa podatkowego znak [...] i [...], uznając stanowisko M. sp. z o.o. z siedzibą w K. odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie...

I SA/Gl 409/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-30

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę. Skarżąca A Spółka Akcyjna z siedzibą w T. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K...
, z dnia [...] r. nr [...], utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...] r. nr [...] określającą zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego...

I SA/Łd 1455/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-14

z siedzibą w Ł. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zaliczenie wpłaty na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób...
741,10 zł na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r., dokonanej w następujący sposób: 7 108,90 zł na należność główną i 1 632,20 zł na odsetki...

III SA/Wa 2772/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-06

. sp. z o.o. z siedzibą w L. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1...
we wniosku z 17 maja 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu Skarżącej...

I SA/Łd 1456/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-14

z siedzibą w Ł. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zaliczenie wpłaty na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób...
015,80 zł na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r., dokonanej w następujący sposób: 1 632,20 zł na należność główną i, 374,80 zł na odsetki...

I SA/Gl 452/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-05

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 457...
z ograniczoną odpowiedzialnością A z H., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia...

III SA/Wa 2771/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-06

. sp. z o.o. z siedzibą w L. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1...
we wniosku z 17 maja 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego Skarżącej...

I SA/Go 203/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-24

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. 1. Uchyla zaskarżoną decyzję. 2. Określa, że zaskarżona decyzja...
Naczelnika Urzędu Skarbowego z [...] grudnia 2011r. określającą skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. w kwocie 4.438, 00 zł...

I SA/Gl 489/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-10

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 457 (czterysta...
., uzupełnionym w dniu 16 marca 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie sposobu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100