Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Wr 4447/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu...
wpłaty), iż stanowi ona zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy za styczeń 2000 r., nie składając jednak deklaracji PIT - 5 za ten miesiąc. W związku z powyższym Urząd...

I SA/Wr 4448/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu...
miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń 2000 r. w wysokości [...]. W uzasadnieniu tej decyzji Izba Skarbowa wyjaśniła, iż Z. P. - prowadzący...

I SA/Wr 4449/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu...
na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń 2000 r. w wysokości [...]. W uzasadnieniu tej decyzji Izba Skarbowa wyjaśniła, iż Z. P. - prowadzący działalność gospodarczą...

II FSK 576/05 - Wyrok NSA z 2005-07-28

. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ był w 1998 r. przepisem szczególnym. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie...
ze skargi Anny G. i Dariusza G. na decyzję Izby Skarbowej w O. Ośrodek Zamiejscowy w E. z dnia 9 lipca 2001 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych...

I SA/Gd 1754/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-02-18

. Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r. oddala skargę. I SA/Gd 1754/01, U z a s a d n i e n i e...
, W wyniku kontroli prawidłowości naliczenia zobowiązań budżetowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 rok przeprowadzonej w firmie 'A', której właścicielem...

I SA/Wr 287/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-08

Zamiejscowy w W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie: podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 rok I uchyla zaskarżoną decyzję; II. wstrzymuje wykonanie decyzji określonej...
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ś. z dnia [...]. nr [...]- określającą M. I. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003r. w kwocie [...]zł., W stanie...

I SA/Kr 1199/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-11-10

Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 rok I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, II. zasądza...
o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2001. Urząd Skarbowy ustalił, że I. A. nie spełniła warunków do łącznego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób...

I SA/Po 434/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-12-22

[...]. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001r. oddala skargę. /-/ K.Pawlicki /-/ J.Małecki /-/ W.Zygmont ISA/Po 434/04, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia...
[...] r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił małżonkom R. i J. .F. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2001 w wysokości...

I SA/Bk 425/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-01-19

Izby Skarbowej w B. z dnia [...] października 2004 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. oddala skargę Naczelnik Urzędu Skarbowego w S...
rocznym PIT-37 za 2003 rok, wydał w dniu [...] lipca 2004 r. decyzję Nr [...] w sprawie określenia Panu J. A. K. zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób...

I SA/Kr 1115/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-09-23

Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 rok I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, II. zasądza...
. złożyła do Urzędu Skarbowego wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. w kwocie 2444,80 zł. Zdaniem podatnika nadpłata powstała...
1   Następne >   +2   +5   +10   100