Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 2223/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 lipca 2021 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.133.2021.1.JF w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę. T. spółka...
w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy złożenie przez Stronę jako wspólnika Spółki, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia...

I SA/Rz 968/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-08

Skarbowej z dnia [...] września 2021 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Dyrektora Krajowej...
jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS/organ) z dnia [...] września 2021r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...

I SA/Kr 197/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-26

listopada 2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.662.2021.3.MST w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; II. zasądza...
również jako: Wnioskodawca, Strona, Skarżąca) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr 1) oraz podatku dochodowego od osób...

I SA/Kr 192/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-12

. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, II. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz strony...
. spółka jawna w N. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy z dniem wystąpienia...

I SA/Lu 399/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-11-23

roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Stan sprawy przedstawia się następująco., Skarżąca wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie...
podatku dochodowego od osób prawnych. W konsekwencji spółka na bieżąco jest obowiązana do obliczania oraz wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w formie zaliczek...

I SA/Lu 400/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-11-23

2022 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Stan sprawy przedstawia się następująco., Skarżąca wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej...
podatku dochodowego od osób prawnych. W konsekwencji spółka na bieżąco jest obowiązana do obliczania oraz wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w formie zaliczek...

I SA/Lu 401/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-11-23

2022 roku w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., Stan sprawy przedstawia się następująco., Skarżąca wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej...
podatku dochodowego od osób prawnych. W konsekwencji spółka na bieżąco jest obowiązana do obliczania oraz wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w formie zaliczek...

I SA/Lu 331/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-09-14

w L. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr 0114-KDIP2 1.4011.203.2022.1.JC w przedmiocie podatku dochodowego...
Skarbowej uznał stanowisko I. spółki komandytowej w L. (strona, spółka, skarżąca, wnioskodawczyni) w sprawie oceny skutków podatkowych zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym...

I SA/Gd 16/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-11

Informacji Skarbowej z dnia 3 listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądza...
. do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wpłynął wniosek J. B. (dalej: 'wnioskodawca', 'skarżący') o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego...

III SA/Wa 1482/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-20

Informacji Skarbowej z dnia 19 kwietnia 2021 r. nr 0114-KDIP3-1.4011.32.2021.1.MK1 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację...
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Strona przedstawiając zdarzenie przyszłe wskazała...
1   Następne >   +2   +5   +10   100