Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 800/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-10-20

[...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza...
: Skarżąca) zwróciła się do Ministra Finansów o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia...

I SA/Lu 468/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-05-22

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - oddala skargę. Zaskarżoną interpretacją...
indywidualną z dnia [...] Minister Finansów stwierdził, że stanowisko P. B. przedstawione we wniosku z dnia [...] czerwca 2014 r. dotyczącym podatku dochodowego od osób...

I SA/Go 326/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-10

[...] na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r. oddala skargę...
Skarbowego z [...] marca 2015 r. odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r., Rozstrzygnięcia organów podatkowych zapadły...

I SA/Gd 986/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-15

. z o.o. [...] z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1...
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych...

I SA/Kr 1382/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-08

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2015 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych I. uchyla zaskarżoną interpretację...
dochodowego od osób prawnych,, 3. Czy strona skarżąca, począwszy od 1 stycznia 2014 r. ma obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne...

I SA/Go 216/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-25

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika i określenia niepobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób...
fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Izba Rolnicza (zw. dalej: IR, stroną, skarżącą) wniosła skargę na decyzją Dyrektora Izby...

I SA/Lu 1012/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-27

odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...
interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., Z uzasadnienia zaskarżonej interpretacji i akt sprawy wynika, że w dniu [...] maja...

I SA/Kr 1755/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-20

stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. i 2011 r., I. uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu I instancji, II...
Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia 30 maja 2014 r. o nr [...] i [...] w przedmiocie określenia A.i A S. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym...

I SA/Bd 837/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-10-28

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. 1. uchyla zaskarżoną interpretację, 2. zasądza od Ministra...
wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych wnioskodawca podał, że jest spółką...

I SA/Lu 1011/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-27

odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. 749 ze zm.; dalej: 'O.p.'), złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100