Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 696/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-24

. C. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w z dnia 15 maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia...
postępowanie podatkowe w stosunku do Pana A. C. w sprawie prawidłowego określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia...

I SA/Gd 697/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-24

A. C. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w z dnia 15 maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia...
postępowanie podatkowe w stosunku do Pana A. C. w sprawie prawidłowego określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia...

I SA/Gl 1265/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-13

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Przedmiotem skargi 'A' Spółka Komandytowo-Akcyjna (dalej także jako: 'wnioskodawca...
. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.; dalej w skrócie: 'u.p.d.o.p.' lub 'ustawa podatkowa'). Spółka rozlicza podatek dochodowy według...

II FSK 181/16 - Wyrok NSA z 2018-02-22

. nr IBPBI/2/4510-208/15/SD w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 20...
') interpretację indywidualną Ministra Finansów (dalej: 'organ interpretacyjny') z dnia 11 maja 2015 r. w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego...

I OSK 2025/17 - Wyrok NSA z 2018-02-20

, art. 30e i art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek...
z tych tytułów. Zgodnie ponadto z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit...

I SA/Gd 688/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-09

ze skargi 'A' S.A. z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego...
indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny., Wnioskodawca jest komplementariuszem w B Spółka...

II FSK 1705/16 - Wyrok NSA z 2018-06-29

w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz E.S. kwotę 240 (słownie: dwieście...
z 15 grudnia 2014 r., nr IPPB2/415-857/14-4/MK1 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., 1.2. Sąd pierwszej instancji podał, że skarżąca przedstawiła...

II FSK 1706/16 - Wyrok NSA z 2018-06-29

w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz R.K. kwotę 240 (słownie: dwieście...
grudnia 2014 r., nr IPPB2/415-858/14-4/MK1 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych., 1.2. Sąd pierwszej instancji podał, że skarżący przedstawił zdarzenie...

I SA/Kr 1089/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-29

Administracji Skarbowej w K. z dnia 27 lipca 2018 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z kapitałów pieniężnych...
2017 roku (k: 4-12 - akta organu I instancji) o zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2011 z tytułu zbycia akcji w kwocie [...]zł wraz...

I SA/Sz 660/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-12-06

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2011...
jest związane ze zmianą wysokości zobowiązania podatkowego w kwocie [...]zł,, 2) stwierdzono nadpłatę w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r. w kwocie [...] zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100