Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 160/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-14

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Interpretacją indywidualną z [...] r. nr [...], wydaną na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b §...
, że stanowisko wnioskodawcy R. S. (S.), przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie...

II FSK 1306/17 - Wyrok NSA z 2019-05-08

Odliczenie przez podatnika podatku dochodowego właściwego dla osób prawnych kwot wypłaconych wspólnikom dywidend od podstawy opodatkowania podatkiem kapitałowym...
nie stanowi przewidzianego w art. 20 ust. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1997 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) powodu...

I SA/Kr 329/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-05

2018 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych - skargi oddala - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 27 grudnia 2018r. wydał...
. (data wpływu 21 września 2018r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy estońska...

II FSK 2689/17 - Wyrok NSA z 2019-07-12

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1...
Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 4 marca 2016 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Wymieniony...

I SA/Gd 439/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-08

,,A' z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 grudnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1...
jako 'Dyrektor', o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., Przedstawiając stan faktyczny Spółka wyjaśniła, że jest spółką...

I SA/Gd 440/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-08

,,A' z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 grudnia 2018 r., nr [ ] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla...
jako 'Dyrektor', o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., Przedstawiając stan faktyczny Spółka wyjaśniła, że jest spółką...

III SA/Wa 2555/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-12

Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych 1...
) uchyla zaskarżoną decyzję w części określającej wysokość odsetek od zaliczek miesięcznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc od stycznia 2012 r...

III SA/Wa 2035/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-24

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 czerwca 2018 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.257.2018.1.MK w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1...
', 'Wnioskodawca'] zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych...

I SA/Gd 1088/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-02-13

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w z dnia 25 września 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok oddala skargę...
maja 2018 r. nr [...], określającą W.C. (dalej jako podatnik, skarżący) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r. w kwocie...

III SA/Wa 2036/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-24

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 czerwca 2018 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.259.2018.1.MG w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1...
', 'Wnioskodawca'] zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100