Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 230/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-24

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę...
dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu otrzymanego w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki...

I SA/Wr 1305/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-01-31

na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiące 2009 r. I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika D. Urzędu Skarbowego we W. z dnia...
75.021.304 zł na poczet: zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2009 r. na należność główną w kwocie 373.318 zł, z dniem wymagalności tej zaliczki...

I SA/Gl 234/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-02

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej...
, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu otrzymanego w związku...

I SA/Gl 963/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-15

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K., działając z upoważnienia Ministra Finansów, na podstawie art...
stycznia 2010 r. w zakresie określenia podstawy opodatkowania i obowiązku odprowadzenia przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty netto...

I SA/Gl 836/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-24

. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi B. K. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie...

I SA/Gd 1311/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-22

. z o.o. z siedzibą w K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 6 września 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla...
pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych., Przedstawiając stan faktyczny sprawy...

I SA/Gl 143/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-05

[...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę...
podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek ZUS od deputatu węglowego...

I SA/Lu 907/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-04

interpretację Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację; II...
we wniosku J. P. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania...

I SA/Lu 673/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-26

Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, II. zasądza od Ministra...
Ministra Finansów uznał stanowisko R. K., przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób...

I SA/Lu 654/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-02

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; II. orzeka...
interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - za nieprawidłowe., W uzasadnieniu organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100