Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 1133/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-09

podatku dochodowego od osób fizycznych, , , - s k a r g ę o d d a l a -, , Skarżąca P. R.-M. złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku...
i podlega tam opodatkowaniu podatkiem dochodowym o nazwie B. w stawce 25%. Wnioskodawczyni dysponuje dowodem zapłaty przedmiotowego podatku (w tym również zaliczek...

I SA/Kr 655/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-26

. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 marca 2017 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych - skargę oddala...
- Strona skarżąca Z. C. K. w K. złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych...

III SA/Wa 1526/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-03

z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę P. Spółka...
faktyczny i zdarzenie przyszłe, z którego wynikało, że P. jest polskim podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku...

III SA/Wa 2052/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla zaskarżoną...
. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zwolnienia...

I SA/Kr 698/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-26

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych I. uchyla zaskarżoną interpretację...
). Strona skarżąca C. Sp. z o.o. złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych...

III SA/Wa 3391/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-19

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od otrzymanych w okresie od stycznia do listopada 2014 r. dywidend w kwocie 2.196 zł., Skarżąca podała, że 1 stycznia 2014 r...
. weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób...

III SA/Wa 3155/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-02

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] września 2015 r. nr [...] [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych...
wykazał dochody [przychody] wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [Dz.U. z 2014 r., poz...

III SA/Wa 505/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób...
dochody [przychody] wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych [Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn...

III SA/Wa 400/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-27

z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 13 października 2015 r. nr IPPB3/4510-663/15-3/EŻ w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1...
o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu i obowiązku zapłaty podatku...

I SA/Łd 1058/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-10

Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-W. z dnia [...] r. odmawiającą stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie...
, wystąpiła o stwierdzenie, na podstawie art. 75 § 2 pkt 1 lit. a ustawy Ordynacja podatkowa, nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy obejmujący miesiące...
1   Następne >   +2   +5   +10   100