Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

FSK 1006/04 - Wyrok NSA z 2005-02-01

fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 115.000 zł oraz odsetki od tej zaległości, liczone do dnia wydania decyzji w kwocie 97.847,60 zł. Organ podatkowy...
ustalił, iż podatnik i jego żona Urszula C. dokonali w dniu 1 marca 2000 r. sprzedaży zabudowanej nieruchomości, położonej w D. Wraz z gruntem sprzedano również znajdujący...

III SA/Wa 2716/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-06

, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu odrębnie u każdego z małżonków. Przepis art. 43 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny...
i Opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) stanowi, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Zatem, przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości...

I SA/Łd 425/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-09-28

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości 1999 roku oddala skargę. J. B. w dniu 24 lutego 1999 roku dokonała...
sprzedaży nieruchomości położonej w K., przy ulicy A 5/7 za cenę 255.000 złotych. Ponieważ nieruchomość ta została sprzedana przed upływem pięciu lat, licząc od końca...

I SA/Op 138/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-01-19

ze sprzedaży nieruchomości zainwestuje na własne potrzeby mieszkaniowe. Ponieważ podatnik w wyznaczonym przez Urząd terminie nie przedłożył dokumentów potwierdzających...
wydatkowanie kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w 2000 r. na własne potrzeby mieszkaniowe, Urząd wszczął w powyższej sprawie postępowanie podatkowe, w toku którego M. B...

I SA/Łd 688/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-04-26

% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 292.209 złotych plus 50% odsetek liczonych po upływie 14 dni od daty sprzedaży...
i woli. W tajemnicy przed nią mąż dokonał również sprzedaży tej nieruchomości za kwotę 2.922.089,50 złotych,, a kwota nie weszła do majątku dorobkowego. O fakcie kupna...

III SA/Wa 297/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-13

organ wskazał, iż w dniu 3 stycznia 2001 r. G. A. dokonał sprzedaży nieruchomości tj. samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w K. wg poniższego zestawienia...
sporządzonym w dniu 3 stycznia 2001 r., W dniu 4 stycznia 2001 r. G. A. dokonał sprzedaży nieruchomości - samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. P...

I SA/Bd 682/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-09

. skarżący złożył oświadczenie w [...] Urzędzie Skarbowym w B., że przychody, że sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit...
listopada 2002r. skarżący zwrócił się do organu podatkowego o udzielenie pisemnej informacji, czy przychód ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności...

I SA/Bd 683/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-09

., że przychody, że sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób...
pisemnej informacji, czy przychód ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej wspólników spółki cywilnej można uznać za przychód z działalności...

I SA/Bd 678/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-03

ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone - w terminie 2 lat od dnia sprzedaży - na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r...
o udzielenie pisemnej informacji, czy przychód ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej wspólników spółki cywilnej można uznać za przychód...

I SA/Bd 679/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-03

[...] skarżący złożył oświadczenie w [...] Urzędzie Skarbowym w B., zgodnie z którym przychody ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone - w terminie 2 lat od dnia...
.)., Następnie wnioskiem z dnia [...] 2002r. skarżący zwrócił się do organu podatkowego o udzielenie pisemnej informacji, czy przychód ze sprzedaży nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100