Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA 1461/81 - Wyrok NSA z 1981-07-20

Podniesiono również, że organy administracji państwowej nie widzą przeszkód w sprzedaży nieruchomości rodzinie D., po ewentualnym przejęciu jej do zasobów Państwowego funduszu...
i interesem strony. 2. Z porównania par. 14 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie przekazywania nieruchomości...

SA 337/81 - Wyrok NSA z 1981-04-08

, z których udziałem toczy się postępowanie. Z decyzji odmawiającej sprzedaży nieruchomości Urszuli N. wynika, że była ona doręczona tylko Urszuli N., a z decyzji ustalającej...
nieruchomości rolnej w osobie Urszuli N. Z wniosku wynikało, że Urszula N. posiada własne gospodarstwo rolne o powierzchni 1,51 ha i pragnie nabyć nieruchomość rolną o powierzchni...

II SA 754/81 - Wyrok NSA z 1981-12-07

pierwokupu w wypadku sprzedaży nieruchomości nie stanowiących własności Państwa, a położonych na terenach określonych w art. 1 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Skoro więc skarżąca...
uzasadniła tym, że lokal ten nabyła na własność. Z notatki służbowej zawartej w aktach wynika, że notarialny akt kupna-sprzedaży został sporządzony w Państwowym Biurze...

SA 910/80 - Wyrok NSA z 1981-02-10

z dnia 1 października 1980 r. Naczelnik Gminy L. na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych...
Rolnictwa z dnia 25 lipca 1979 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 19 poz. 114/ oraz art. 104 Kpa.:, 1/ ustalił Teresę...

SA 784/81 - Wyrok NSA z 1981-06-11

1979 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 19 poz. 114/, dotyczy osób, które są dzierżawcami nieruchomości rolnej...
, należącej do Państwowego Funduszu Ziemi, w dniu ich powiadomienia o przeznaczeniu dzierżawionej nieruchomości do sprzedaży. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie...

SA/Kr 381/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-12-07

. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz o uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego /Dz.U. nr 17 poz. 71...
ze zm./ i par. 13 ust. 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 25 lipca 1979 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P....

II SA 470/81 - Wyrok NSA z 1981-09-22

jej kandydatem na nabywcę na podstawie zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 25 lipca 1979 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P....
Rolnictwa z dnia 25 lipca 1979 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 19 poz. 114/, natomiast żądanie Mieczysława B. dotyczyło...

II SA 198/81 - Wyrok NSA z 1981-06-30

par. 12 ust. 2 pkt 1 lit. 'a' zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 25 lipca 1979 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P....
przepisów par. 12 zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 25 lipca 1979 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 19 poz. 114...

II SA 400/81 - Wyrok NSA z 1981-09-22

Rolnictwa z dnia 25 lipca 1979 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 19 poz. 114/, wymaga przeprowadzenia...
przy tym o treści przyszłego rozstrzygnięcia., 3. W sprawie dotyczącej sprzedaży tej samej nieruchomości z Państwowego Funduszu Ziemi i rozstrzyganej na tej samej podstawie...

SA/Kr 317/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-11-12

Zgodnie z par. 12 ust. 2 zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 25 lipca 1979 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 19...
Rolnictwa z dnia 25 lipca 1979 r. w sprawie cen warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych przyjmując, że na podstawie par. 12 ust. 2 ma on pierwszeństwo...
1   Następne >   2