Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Op 14/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-21

sprzedaży pięciu nieruchomości, a mianowicie:, 1. lokalu użytkowego nr [...] położonego w O. przy ul.[...], o łącznej powierzchni 129,70 m2 (akt notarialny z dnia 14.01.2005r....
i nabycia czterech nieruchomości, zaś w 2007 r. podatnik dokonał sprzedaży jednego lokalu za kwotę 135.000,00 zł., W związku ze sprzedażą w 2005 r. lokali użytkowych położonych...

I SA/Gl 277/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-19

umowy sprzedaży nieruchomości rozwiązanej następnie za porozumieniem stron lub w drodze odstąpienia od umowy - jest nieprawidłowe., Organ podatkowy stwierdził...
, że w przedmiotowym wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe wskazując, iż wnioskodawczyni dokonała sprzedaży nieruchomości, ustalając w umowie z nabywcą, że cena zostanie zapłacona...

I SA/Op 23/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-21

także, że w 2005r. podatnik dokonał sprzedaży następujących nieruchomości:, 1. Lokalu użytkowego nr [...] położonego w O. przy ul.[...], o łącznej powierzchni 129,70 m2 (akt...
189.750,00 zł (postanowienie Sądu Rejonowego w O. Wydział I Cywilny z dnia 29.05.2006r. sygn. Akt [...] o przysądzeniu własności nieruchomości)., W związku ze sprzedażą...

II FSK 45/11 - Wyrok NSA z 2012-07-20

, że 'przychód uzyskany w 2004 r. ze sprzedaży nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym'., W odpowiedziach na skargi Dyrektor Izby Skarbowej...
. (w tym roku podatkowym skarżący sprzedali nieruchomość) i stwierdził, że nie wszystkie przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10...

I SA/Rz 408/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-01-23

[...] maja 2011r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości - oddala skargę...
., znak: [...] określającej zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości - utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej...

I SA/Rz 407/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-01-23

[...] maja 2011r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości - oddala skargę...
., znak: [...], określającej zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości - utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej...

I SA/Op 75/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-16

z dnia 17.02.2006r. Repertorium A: [...])., Organ kontroli stwierdził również, że w latach 2005-2006 podatnik dokonał zakupu i sprzedaży także innych nieruchomości...
., W roku 2005 podatnik dokonał sprzedaży pięciu nieruchomości, a mianowicie:, 1. lokalu użytkowego nr 3 A położonego w [...] przy ul. [...], o łącznej powierzchni 129,70 m2 (akt...

I SA/Op 100/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-25

Izby Skarbowej w Opolu z dnia 18 marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości I. uchyla zaskarżoną...
z dnia 28 października 2010 r. określającą K. R. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100.950,00 zł z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości położonych w N. i G...

II FSK 1601/10 - Wyrok NSA z 2012-03-30

dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Przedstawiając stan faktyczny wskazał, że 6...
nieruchomości. Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży nieruchomości spółka była zobowiązana do uiszczenia zapłaty na rzecz zbywców w nieprzekraczalnym terminie do dnia...

I SA/Gl 430/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-18

., Uzasadniając decyzję organ odwoławczy stwierdził, że pan J. P., w dniu 18 października 2006 r. dokonał sprzedaży nieruchomości położonej, w Z. przy ul. [...] składającej...
w kwocie [...]zł., Do protokołu z dnia 19 kwietnia 2011 r. podatnik oświadczył, że przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości został w całości przeznaczony na kupno...
1   Następne >   +2   +5   +10   100