Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 393/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-15

transakcji sprzedaży nieruchomości, jak i prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących transakcje sprzedaży nieruchomości opisane we wniosku...
paliw (Nieruchomość nr 1). Do ceny sprzedaży został doliczony podatek VAT według stawki 23%. Sprzedający oświadczyli, że z tytułu dokonania tej czynności są podatnikami...

III SA/Wa 2109/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-23

interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości. Wnioskodawca przedstawił...
gruntów oraz zmienia się sytuacja osobista każdego ze współwłaścicieli oraz ogólna sytuacja na rynku nieruchomości, która zwiększa ryzyko, że w przyszłości sprzedaż...

III SA/Wa 2107/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-08

działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie planuje sprzedaży nieruchomości w najbliższym czasie, zarówno z majątku prywatnego jak i z działalności gospodarczej...
wynoszący [...] we współwłasności przedmiotowej nieruchomości nabył będąc w związku małżeńskim do majątku wspólnego na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu [...] września...

I SA/Wr 34/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą nieruchomości., We wniosku wspólnym złożonym przez Skarżącego i E. N. (dalej: Zainteresowani) przedstawiono...
(dalej: Spółka A) następujące nieruchomości: Zabudowaną działkę gruntu nr [...] położoną we W. (działka w chwili sprzedaży zabudowana była budynkami przemysłowymi...

III SA/Wa 2080/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-28

nie można wykluczyć sprzedaży należących do majątku prywatnego segmentu, mieszkania lub obu mieszkań w bliskiej przyszłości., Opis Nieruchomości:, Wnioskodawca...
będąc kawalerem na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu [...] września 1998 r., Repertorium [...] (dalej: 'Umowa sprzedaży'). Nabycie nieruchomości nie zostało...

III SA/Wa 2106/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-08

dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej. Prowadzona jest również ewidencja przychodów z najmu., Wnioskodawczyni nie planuje sprzedaży nieruchomości w najbliższym...
we współwłasności przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła będąc w związku małżeńskim do majątku wspólnego na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 14 września 1998 r...

II FSK 70/20 - Wyrok NSA z 2022-07-26

M.D. (wnuczce) 20% ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości o powierzchni [...] ha, położonej w [...], w terminie dwóch tygodni od zapłaty ceny. J.D. zmarła w dniu 15...
została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości, wchodzącej w skład spadku pomiędzy Skarżącą a G. spółka z o.o. z siedzibą w T. Nieruchomość została nabyta...

III SA/Wa 990/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-12

w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości., Opisując zdarzenie przyszłe...
nieruchomości, aż do całkowitego zaprzestania tego użytkowania i wobec tego planuje jej sprzedaż. Uzyskane ze sprzedaży środki zostaną spożytkowane w celach prywatnych...

I SA/Gl 1690/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-06

od towarów i usług w zakresie:, - uznania sprzedaży nieruchomości i ruchomości za transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe...
i innych produktów pochodzących ze lasu, dzierżawa i wynajem nieruchomości (art. 39), sprzedaż nieruchomości innych niż grunty na podstawie art. 38, ustanowienie...

I SA/Gl 637/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-12-07

z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące w 2018 r. 1...
sprzedaży nieruchomości oraz określające nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym i zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2018 r., Stan...
1   Następne >   +2   +5   +10   100