Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 1485/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-28

opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości Wydzielonej, braku opodatkowania podatkiem VAT zadatku w dacie jego otrzymania, opodatkowania Dodatkowego Wynagrodzenia...
. opisanej Nieruchomości II) i Nieruchomość Wydzielona III (z ww. opisanej Nieruchomości III) oraz sprzedaż wydzielonych nieruchomości Kupującemu., 6) Obecnie...

I SA/Kr 157/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-05

o prowadzeniu przez podatnika działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami, czego konsekwencją jest opodatkowanie uzyskanych przychodów ze sprzedaży...
. Wartość sprzedaży nieruchomości nierozliczona w ramach działalności gospodarczej w 2013r. wyniosła [...] zł., a wartość sprzedaży nieruchomości nierozliczona w ramach...

II FSK 1652/18 - Wyrok NSA z 2020-10-01

w handlu nieruchomościami, dokonała zakupu i sprzedaży nieruchomość we własnym imieniu i na własny rachunek. Skarżąca dokonała siedmiu transakcji nabycia nieruchomości...
się właścicielem dwunastu lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności. W roku 2013 skarżąca dokonała sprzedaży dwóch nieruchomości będących lokalami...

II FSK 1651/18 - Wyrok NSA z 2020-10-01

w handlu nieruchomościami, dokonała zakupu i sprzedaży nieruchomość we własnym imieniu i na własny rachunek. Skarżąca dokonała siedmiu transakcji nabycia nieruchomości...
stała się właścicielem dwunastu lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności. W roku 2011 skarżąca dokonała sprzedaży pięciu nieruchomości będących...

I SA/Łd 869/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-06

., zawyżając koszty uzyskania przychodów o kwotę 158,07 zł., • zaniżono przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości...
o kwotę netto 1.000 zł w związku z brakiem wystawienia faktury za usługę pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości i umową pośrednictwa z 7 października 2014 r. zawartą z K...

I SA/Wr 634/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-01-24

z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę Banku. Z uzyskanej kwoty są spłacani wierzyciele spadkodawczyni. Szybka sprzedaż Nieruchomości była jedynym sposobem na zatrzymanie...
z powyższym opisem zadano następujące pytanie., Czy sprzedaż Nieruchomości spowodowała powstanie przychodu u Wnioskodawcy w PIT, a jeżeli tak, to w jaki sposób Wnioskodawca...

I SA/Ol 548/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-25

2008 rok zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dyrektor podzielił stanowisko organu I instancji, że sporna sprzedaż nieruchomości w 2008 r., nastąpiła w ramach...
nabył. Sprzedaż nieruchomości kontynuował w 2011 r. Nie działał w sposób przypadkowy, ponieważ kupował nieruchomości, jak sam zeznał po to by je później sprzedać...

I SA/Ol 547/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-25

sprzedaż nieruchomości w 2007 r., nastąpiła w ramach działalności gospodarczej. Zdaniem organu, skarżący z odpłatnego zbycia nieruchomości uczynił sobie stałe i ważne...
kolejne, a w 2010 r. sprzedał siedem nieruchomości i jedną nabył. Sprzedaż nieruchomości kontynuował w 2011 r. Nie działał w sposób przypadkowy, ponieważ kupował nieruchomości...

I SA/Ol 549/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-25

odwoławczy, Dyrektor) utrzymał w mocy ww. decyzję organu I instancji. Dyrektor podzielił stanowisko organu I instancji, że sporna sprzedaż nieruchomości w 2009 r...
nieruchomości i jedną nabył. Sprzedaż nieruchomości kontynuował w 2011 r. Nie działał w sposób przypadkowy, ponieważ kupował nieruchomości, jak sam zeznał po to by je później...

II FSK 2107/19 - Wyrok NSA z 2020-03-12

kontrolą dokonał on kilkunastu transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości lub udziałów we współwłasności nieruchomości. Podatnik formalnie nie zgłosił faktu prowadzenia...
działalności gospodarczej, jednakże - zdaniem organu kontroli skarbowej - ciągłe i powtarzalne działania, polegające na zakupie i sprzedaży z zyskiem nieruchomości, w całości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100