Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 853/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-16

. Aby doprowadzić do realizacji tego planu, małżonkowie, wiedzieli, że będą musieli dokonać sprzedaży posiadanej nieruchomości w W. wraz z domem mieszkalnym. W dniu 5 maja...
2015 r. małżonkowie zawarli, pisemną przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej ww. domem mieszkalnym wraz z udziałem w drodze dojazdowej...

I SA/Gl 1209/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-01

przyjął, iż podatniczka prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą dokonała sprzedaży szeregu nieruchomości. W zakresie zorganizowanego i ciągłego charakteru prowadzonej...
działalności powołano się m.in. na dokonanie przez podatniczkę sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. [...] w C., natomiast w świetle uzasadnienia wniosku, organ...

I SA/Gl 1210/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-01

gospodarczą dokonała sprzedaży szeregu nieruchomości. W zakresie zorganizowanego i ciągłego charakteru prowadzonej działalności powołano się m.in. na dokonanie przez podatniczkę...
sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. [...] w C., natomiast w świetle uzasadnienia wniosku, organ pierwszej instancji w dacie wydania decyzji z dnia [...] r...

III SA/Wa 2034/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-28

1.500.000,00 zł (umowa zlecenia z dnia 03.11.2013 r., faktura VAT z dnia 27.12.2012 r. nr [...]) stanowiącej prowizję za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości położonej...
przychody o kwotę 1.700.000,00 zł stanowiącą przychód oszacowany w związku ze sprzedażą podmiotowi powiązanemu nieruchomości położonej w G.;, 2. zawyżyła koszty uzyskania...

I SA/Łd 22/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-24

zapłacona i nakazał dłużnikowi T. O. wydanie tejże nieruchomości solidarnie nabywcom., W dniu 15 stycznia 2010 r. współwłaściciele nieruchomości dokonali sprzedaży za cenę...
65.000zł zabudowanej działki gruntu nr 30, o pow.2.093m2, W dniu 29 marca 2010 r. współwłaściciele nieruchomości dokonali sprzedaży za cenę 300.000zł zabudowanej działki...

I SA/Kr 1293/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-29

z tytułu sprzedaży nieruchomości na podstawie aktu notarialnego Rep. [...] , w kwocie 3.270.050,00 zł., Rozstrzygnięcia te zapadły w następującym stanie faktycznym...
., W dniu 15 stycznia 2013r. zgodnie z aktem notarialnym Rep. [...] skarżąca dokonała sprzedaży nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr [...] za cenę 18.000.000,00 zł...

I SA/Gd 63/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-04

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23 listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości oddala skargę...
działki nr [...] w S. na cele mieszkaniowe. Podatniczka nie złożyła ani oświadczenia dotyczącego przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe...

I SA/Gd 64/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-04

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23 listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości oddala skargę...
przychodu ze sprzedaży nieruchomości w ustawowym terminie na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Ponieważ przedłożone dokumenty...

III SA/Wa 225/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-10

/wybudowania Nieruchomości 1 ('Dług 1'). Nieruchomość 1 jest z tego tytułu obciążona hipoteką., 4. Jednocześnie wraz z zawarciem umowy sprzedaży Nieruchomości 1, Nabywca...
przejął, na podstawie umowy zawartej ze Spółką komandytową, Dług 1., 5. Spółka komandytowa oraz Nabywca zawarli pomiędzy sobą umowę sprzedaży Nieruchomości 1...

II FSK 193/15 - Wyrok NSA z 2016-04-27

. [...] M. [...]/[...]. W latach 2009-2012 dokonał 7 transakcji zbycia nieruchomości., Wskazano, iż sprzedaż nieruchomości w roku 2008 następowała z zyskiem., Zdaniem Dyrektora...
Izby Skarbowej, aktywność w przedmiocie zakupu i sprzedaży nieruchomości, oceniana w kontekście dokonywanych w latach 2002-2012 wielu transakcji, świadczy, że skarżący...
1   Następne >   +2   +5   +10   100