Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I FSK 117/14 - Wyrok NSA z 2015-05-27

powzięła wątpliwość, czy przy obliczaniu proporcji sprzedaży powinna uwzględniać sprzedaż nieruchomości w latach 2007-2011. Gmina zaznaczyła, że były to zarówno sprzedaże...
ze sprzedaży nieruchomości jest w każdym roku pozycją dość znaczącą, z uwagi na dużą wartość nieruchomości. W latach 2007-2011 przy czynnościach związanych bezpośrednio...

I SA/Łd 546/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-07-29

podatnik nie wykazał przychodów ze sprzedaży nieruchomości położonej w Ł., przy ul. A. 2a oraz z udziałów w nieruchomościach położonej w Ł. przy, ul B. 13, jako uzyskanych...
podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży nieruchomości położonej w Ł. przy ul. A. 2a oraz z udziałów w nieruchomościach położonej w Ł. przy ul. B...

II FSK 2607/13 - Wyrok NSA z 2015-12-10

., Ponadto w toku postępowania organ ustalił, że w dniu 11.09.2006 r. podatnik dokonał wraz z żoną sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi, składającej się z działki...
gruntu nr [3...], zabudowanej budynkiem mieszkalnym o wartości 152000,00 zł. Zgodnie z aktem notarialnym dokumentującym sprzedaż, nieruchomość zabudowana...

I OSK 2351/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi W. S. i W. S. na bezczynność Rady Miejskiej we W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości postanawia: oddalić skargę...
Miejskiej we W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, Powyższe postanowienie zostało wydane w następujących okolicznościach faktycznych...

II FSK 26/13 - Wyrok NSA z 2015-02-11

w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości oraz wynajmu nieruchomości w firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 'N.' Z. S. J., z siedzibą w S., ul. P. (dalej: PPU N...
podatkowy ustalił, że podatnik prowadził samodzielnie działalność gospodarczą w przedmiocie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek oraz usługi w zakresie wynajmu...

II FSK 1082/13 - Wyrok NSA z 2015-04-01

obowiązującym od 1 stycznia 2001 r.) przychodem podlegającym zryczałtowanemu 10% podatkowi od zbycia nieruchomości i praw majątkowych - zarówno w przypadku sprzedaży...
do wszczęcia postępowania była sprzedaż w drodze licytacji przez komornika sądowego nieruchomości za kwotę 395.000 zł, nabytej przez skarżącego w dniu 12 września 2005 r...

II FSK 70/13 - Wyrok NSA z 2015-01-15

'), a ich księgi podatkowe w części przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości były nierzetelne., Dyrektor Izby Skarbowej w W. uchylił obie decyzje organu...
, że skarżący nieprawidłowo zakwalifikowali przychody ze sprzedaży nieruchomości do źródła przychodów określonych w tym przepisie; 3) art. 21 ust. 1 pkt. 32 u.p.d.o.f....

I SA/Kr 891/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-22

o powierzchni [...] ha podatkiem VAT w wysokości 23%. Opodatkowanie podatkiem VAT objęło 70,07% ceny sprzedaży nieruchomości. Przypadająca zatem na udział wnioskodawcy ceny nabycia...
sprzedaży wnioskodawca zbył za ceną 1.243.750 zł nabyty uprzednio wraz z żoną wnioskodawcy udział wynoszący 1/8 w niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie P...

II FSK 3346/13 - Wyrok NSA z 2015-12-10

) wysokość dochodu za 2006 r., Z uzasadnienia powyższej decyzji wynika, że w dniu 11.09.2006 r. podatniczka dokonała wraz z mężem sprzedaży nieruchomości położonej w L...
., składającej się z działki gruntu nr [...], zabudowanej budynkiem mieszkalnym za kwotę 152.000,00 zł. Zgodnie z aktem notarialnym dokumentującym sprzedaż, nieruchomość...

I SA/Gd 1407/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-02-24

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 26 sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości 1...
podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości., II., Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco: 17 lipca 2009 r. S. i A. M. sprzedali za kwotę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100