Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 372/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-13

w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży w dniu [...] na podstawie aktu notarialnego Rep. [...] nr [...] nieruchomości., W uzasadnieniu decyzji Dyrektor Izby Skarbowej...
A. Z. zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży w dniu [...] nieruchomości. W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego, decyzją z dnia...

I SA/Gl 112/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-25

, który spłacono przychodem uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości, a tym samym, czy poniesienie owych wydatków stanowiło realizację przesłanek zwolnienia podatkowego, określonych...
w wysokości [...]zł, z tytułu dokonanej w dniu [...] sprzedaży nieruchomości, położonej w K., składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi [...] i [...] o łącznej...

I SA/Gl 532/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-04

podkreślał, iż z posiadanych informacji o czynnościach majątkowych oraz umów kupna - sprzedaży nieruchomości wynika, iż S. P. w latach 2005 -2009, działając jako osoba...
fizyczna bądź też wspólnik spółki cywilnej A, był wielokrotnie stroną transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości (udziału w nieruchomości). Zaakcentowano, iż z akt sprawy...

I OSK 1946/11 - Wyrok NSA z 2011-12-29

Lubelskiego z dnia 31 marca 2011 r., nr NK.II.04131/135/11 w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych uchyla...
stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy na rzecz użytkowników wieczystych...

I SA/Kr 292/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-05

uzyskała przychody ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnych lub ich części oraz najmu lokali. Skarżąca dokonała dwóch transakcji sprzedaży oraz jedną transakcję zakupu...
nieruchomości. Organ pierwszej instancji ustalił, że od dnia 12 grudnia 1978r. skarżąca prowadziła działalność gospodarczą 'Biuro Pośrednictwa Kupno - Sprzedaż, Nieruchomości...

I SA/Łd 1192/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-11

sprzedaży nieruchomości oddala skargę. I SA/Łd 1192/10, UZASADNIENIE, Pismem z dnia [...] r. M. W. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] r...
za 2007 rok z tytułu sprzedaży nieruchomości., W dniu [...] r. skarżący nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr [...] nieruchomość położoną we wsi K., Gm. D., składającą...

I SA/Gl 530/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-04

podkreślał, iż z posiadanych informacji o czynnościach majątkowych oraz umów kupna - sprzedaży nieruchomości wynika, iż B.P. w latach 2005 -2007, działając jako osoba fizyczna...
bądź też wspólnik spółki cywilnej 'A', była wielokrotnie stroną transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości (udziału w nieruchomości). Zaakcentowano, iż z akt sprawy wynika...

I SA/Wr 250/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-15

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży nieruchomości oddala skargę...
podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości. W toku kontroli organ podatkowy I instancji ustalił, iż W. D. (dalej : skarżący) w dniach 31 stycznia...

III SA/Wa 50/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-11

, poz. 1178 ze zm. - dalej: 'Prawo działalności gospodarczej') uznał, że przychody ze sprzedaży działek powstałych z podziału nieruchomości zakupionych w celu dalszej...
ze sprzedaży nieruchomości do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c organ pierwszej instancji stwierdził, że nie mogli skorzystać z uprawnienia...

I SA/Bd 963/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-01-12

[...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości oddala skargę Skarżący wraz z małżonką nabył w 2002r. zabudowaną nieruchomość...
. określił W. S. wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym, w kwocie 2.625 zł, z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości, uznając, iż uzyskane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100