Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Op 143/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-06-20

czynnym podatnikiem VAT., Od sprzedaży zbytej nieruchomości został zapłacony podatek od towarów i usług. W związku ze sprzedażą nieruchomości strony w umowie sprzedaży...
(zgodnie z zapisami umowy sprzedaży). Usługi zwolnione wykonywane są w biurowcu wnioskodawcy znajdującym się na innej nieruchomości niż nieruchomość zbyta. W związku...

III SA/Wa 3933/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-29

dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości (uzupełnionym pismem z dnia 22 września 2017 r.)., Wnioskodawczyni...
osobistym Wnioskodawczyni podjęła decyzję o sprzedaży nieruchomości. W dniu 16 listopada 2011 r. dokonała sprzedaży części nieruchomości. Umowa ostateczna sprzedaży...

I SA/Ol 613/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-11-21

się z dokonaną przez organ kwalifikacją czynności nabycia, a następnie sprzedaży nieruchomości jako świadczących o prowadzeniu zorganizowanej i zarobkowej działalności...
gospodarczej. Podniósł, że w wyniku sprzedaży grunty nie utraciły charakteru rolnego, a w konsekwencji, uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przychód powinien być zwolniony...

I SA/Op 151/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-08-29

również dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, które należało zakwalifikować do źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza. W tym zakresie ustalono...
, że w 2012r. S. K. wraz z małżonką M. K. dokonali sprzedaży nieruchomości (na prawach wspólności ustawowej) zgodnie z aktami notarialnymi:, - Repertorium A nr [...] z dnia...

I SA/Kr 471/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-14

roku, w którym objaśniła, iż umowa sprzedaży nieruchomości dokonana aktem notarialnym Rep. A Nr [...], którą C. C. zawarł ze Spółką [...] Sp. z o. o. w dniu 14 stycznia...
pozorności umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 14 stycznia 2010 roku i tym samym uznał, iż C. C. dokonał sprzedaży nieruchomości Spółce [...] Sp. z o. o. w zamian za zapłatę...

I SA/Bd 986/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-05

., W uzasadnieniu organ podał, że istotą sporu w sprawie jest ustalenie, czy transakcje zakupu i sprzedaży nieruchomości przeprowadzone przez skarżącą poza działalnością...
z tytułu sprzedaży nieruchomości jako uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

I SA/Bd 985/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-05

., W uzasadnieniu organ podał, że istotą sporu w sprawie jest ustalenie, czy transakcje zakupu i sprzedaży nieruchomości przeprowadzone przez skarżącą poza działalnością...
z tytułu sprzedaży nieruchomości jako uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

III SA/Wa 2778/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-04

dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Przedstawiając stan faktyczny wyjaśnił, że w lipcu...
2011 r. dokonał wraz z małżonką w ramach wspólności ustawowej sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia. W wymaganym terminie wraz z małżonką złożyli...

I SA/Ol 939/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-01-31

i 2.526.584 zł, uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży nieruchomości, a w konsekwencji uszczuplenia podatku dochodowego od osób...
- 2009 podatnik dokonał następujących sprzedaży nieruchomości:, 1) M. i S.B., nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie '[...]', o łącznej powierzchni...

I SA/Po 210/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-13

indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny...
, prawidłowym postępowaniem wnioskodawcy winno być rozliczenie w zeznaniu PIT-39 - złożonym właściwemu organowi podatkowemu - przychodu ze sprzedaży nieruchomości odziedziczonej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100