Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 1656/18 - Wyrok NSA z 2020-10-20

w pierwszej instancji na podstawie art. 14b § 5b i § 5c ustawy z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej zwana: 'Ordynacja podatkowa') pismem...
indywidualnej na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej zdarzeniu przyszłym istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej...

III SA/Wa 2474/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-30

interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej 1) uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...
wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn...

I SA/Ol 113/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-03

jest podstaw do oprocentowania jej na podstawie art. 78 § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej., Na ww. decyzje skarżąca w dniu 11 grudnia 2017 r. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu...
naruszeniem przepisu art. 78 § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, bowiem w ww. decyzji organ nieprawidłowo naliczył oprocentowanie od niezrealizowanej części nadpłaty, na skutek...

II FSK 2924/18 - Wyrok NSA z 2020-10-20

uzasadnione przypuszczenie, że mogą one być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej zwana...
: 'Ordynacja podatkowa'). Organ wyjaśnił, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku jest jednym z elementów zdarzenia przyszłego przedstawionego...

III SA/Wa 2430/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-30

interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej 1) uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji...
postępowania w sprawie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz...

V SA/Wa 1441/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-18

Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.800), a to poprzez odmowę sporządzenia i doręczenia wnioskowanych przez Stronę za pismem z dnia...
przepisu art. 178 § 1 i 3 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 179 § 1 i art. 123 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez błędną...

II FSK 818/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

, działając na podstawie art. 13 § 2a, art. 221, art. 233 § 1 pkt 1 i art. 239 w związku z art. 14h i art. 14b § 5b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
na pytanie wystosowane w dniu 16 lutego 2017 r. na podstawie art. 14b § 5c Ordynacji podatkowej przez ówcześnie procedującego Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. W opinii...

III SA/Wa 2549/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-30

interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej 1) uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...
indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.; dalej: Ordynacja...

I FSK 294/20 - Wyrok NSA z 2020-09-30

skarżącemu w trybie art. 150 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej 'Ordynacja podatkowa') i stała się ostateczna...
na przesłanki z art. 247 § 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej 'Ordynacja podatkowa...

I SA/Po 645/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-19

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.; dalej: 'Ordynacja podatkowa') oraz za okres od [...] października 2016 r. do [...] listopada 2016 r...
niedopłata do raty za grudzień 2011 r. w wysokości [...] zł (należność główna), której bieg terminu przedawnienia zgodnie z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej uległ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100