Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 489/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-11-14

przekazanie tych środków na rachunek bankowy gminy - na podstawie art. 78 § 1, art. 78 § 3 pkt 3 lit. c, art. 78 § 4 Ordynacji podatkowej,, 2. niewypłacone dotychczas...
. - na podstawie art. 78 § 5 pkt 2 w zw. z art. 74 pkt 1 Ordynacji podatkowej., Rozpatrując wniosek strony Naczelnik stwierdził jego zasadność w zakresie pkt 1 i pkt 3 i przekazał...

III SA/Wa 844/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-13

w tym ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749), innymi słowy czy wobec tego w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymane tytułem darowizny...
w związku z uwzględnieniem przepisów działu IIIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej?, 3. Czy jeśli zdaniem organu interpretacyjnego...

III SA/Wa 1524/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

1997 r. Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, dalej Ordynacja podatkowa). Stwierdził, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku...
zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej., W wydanym Postanowieniu I, odmawiając wydania interpretacji z uwagi na rzekomą możliwość zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej...

III SA/Wa 1523/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

1997 r. Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, dalej Ordynacja podatkowa). Stwierdził, , że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku...
zastosowania art. 119a Ordynacji podatkowej., W wydanym Postanowieniu I, odmawiając wydania interpretacji z uwagi na rzekomą możliwość zastosowania art. 119a Ordynacji...

III SA/Wa 1502/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

Ordynacji podatkowej twierdząc, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku jest jednym z elementów zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę...
optymalizacyjnego. W sprawie zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości zastosowania art. 119a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201...

III SA/Wa 1503/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

na podstawie art. 165a § 1 oraz art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej twierdząc, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku jest jednym z elementów zdarzenia...
podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, dalej Ordynacja podatkowa)., W wydanym Postanowieniu I, odmawiając wydania interpretacji z uwagi na rzekomą możliwość zastosowania art...

III SA/Wa 310/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-16

przypuszczenie, że elementy zawarte w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
(Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) - zdarzeniu przyszłym, mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej...

III SA/Wa 2143/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-27

2017 r. wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201...
z późn zm., dalej jako: Ordynacja podatkowa) w zakresie działania ochrony prawnej, wynikającej z uprzednio wydanych interpretacji z perspektywy przepisów o klauzuli...

I FSK 224/15 - Wyrok NSA z 2018-09-13

. 78 § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm. - dalej 'Ordynacja podatkowa'). Powołała się także na wyrok Trybunału...
na upływ terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej) za okresy, których dotyczył wniosek wygasło określone w art. 81 § 1 Ordynacji...

III SA/Wa 736/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-17

, rozdział 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613, z późn. zm. - dalej 'Ordynacja podatkowa'), tj. art. 119a - 119f Ordynacji...
w związku z art. 14k § 1 i 3 Ordynacji podatkowej, jeśli zastosuje się do interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej pytania nr 1?, Przedmiotem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100