Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

K 4/03 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2004-05-11

zawartych w interpretacji Ministra Finansów., 2. Sytuacje regulowane art. 24b par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
zgodności:, 1/ art. 24b par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ z art. 2 i art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej...

I SA/Ka 886/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-08-12

. nr [...] działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) i art. 23 ustawy z dnia 12...
września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 169, poz. 1387 ), na mocy uprawnień określonych w art. 5 ust. 7...

I SA/Ka 887/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-08-12

. nr [...] działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ i art. 23 ustawy z dnia 12...
września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz.U. Nr 169, poz. 1387/, na mocy uprawnień określonych w art. 5 ust. 7 pkt 4...

I SA/Wr 1893/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-10

, Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu dokonał w trybie art. 33 § 1, § 2 i § 7 Ordynacji podatkowej zabezpieczenia na majątku Spółki przed wydaniem decyzji określających...
w wysokości 7.000.000,00 zł., Decyzja ta została zaskarżona przez Spółkę, która zarzucając naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej wnosiła o jej uchylenie., W szczególności...

FSK 614/04 - Wyrok NSA z 2004-11-10

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ nie ustanowiła pełnomocnika do doręczeń i że nie zawiadomiła o tym właściwego organu, nie ma obowiązku...
w W. stwierdziła, że odwołanie zostało złożone z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 223 par. 2 Ordynacji podatkowej i pozostawiła je bez rozpatrzenia...

I SA/Ka 1690/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-07-26

postępowania. Na podstawie art. 13 § 1 pkt 2 oraz art. 233 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ po rozpatrzeniu...
od towarów i usług za miesiące wrzesień, październik i listopad 1996 r., W odwołaniu od tej decyzji strona podniosła, że zgodnie z art. 118 Ordynacji podatkowej Urząd...

I SA/Wr 1894/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-10

dokonał w dniu [...] w trybie art. 33 § 1, § 2 i § 7 Ordynacji podatkowej zabezpieczenia na majątku Spółki przed wydaniem decyzji określających zaległości podatkowe...
17.100.000,00 zł., Decyzja ta została zaskarżona przez Spółkę, która zarzucając naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej wnosiła o jej uchylenie., W szczególności zarzucono...

I SA/Wr 2067/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-10

z [...] w trybie art. 33 § 1, § 2 i § 7 Ordynacji podatkowej zabezpieczenia na majątku Spółki przed wydaniem decyzji określających zaległości podatkowe w podatku...
ta została zaskarżona przez Spółkę, która zarzucając naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej wnosiła o jej uchylenie., W szczególności zarzucono naruszenie przepisów...

SA/Bk 1042/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-02-18

, że postępowanie kontrolne obejmujące lata 1999 - 2000 jest prowadzone, z zastosowaniem przepisów Ordynacji podatkowej w trybie określonym dla postępowania podatkowego., Dyrektor UKS...
w/w decyzją Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z [...].02.2003 r. Zgodnie z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej Urząd Skarbowy naliczył odsetki za zwłokę od powyższej...

SA/Bk 1044/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-02-18

kontrolne obejmujące lata 1999 - 2000 jest prowadzone, z zastosowaniem przepisów Ordynacji podatkowej w trybie określonym dla postępowania podatkowego., Dyrektor UKS w B. w dniu...
w/w decyzją Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. z dnia [...].02.2003 r. Zgodnie z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej Drugi Urząd Skarbowy naliczył odsetki za zwłokę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100