Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 396/87 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1987-07-14

uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Drugiego Urzędu Skarbowego (...). Słusznie zarzuca skarżąca, że organy podatkowe obu instancji oparły zaskarżoną decyzję wyłącznie...

III ARN 43/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego...

SA/Po 884/87 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1987-11-26

, ciesielstwa i stolarstwa oraz, że poza tymi rzemiosłami bez wymaganego zezwolenia, przyjmował zamówienia na prace dekarskie i blacharskie, czego organom podatkowym nie zgłosił. ...

III SA 579/87 - Wyrok NSA z 1987-10-13

uchyla zaskarżoną decyzję.

III ARN 44/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru podatków obrotowego...
kwietnia 1987 r. SA/Kr 168/87, uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA OZ w Krakowie do ponownego rozpoznania. Poprzez uchylenie decyzji organów podatkowych obu...

III SA 727/87 - Wyrok NSA z 1987-11-26

organy podatkowe obowiązane są uwzględnić. Nie mogą być zatem wyłączone z podstawy opodatkowania nakłady poczynione na budowę domu przez rodziców skarżącej., Mając na uwadze...
1   Następne >   +2   5