Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 197/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-23

innych przepisów prawa podatkowego w tym Ordynacji podatkowej?; innymi słowy czy wobec tego w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymane tytułem darowizny składniki majątku...
z tego zwolnienia może być ograniczona w związku z uwzględnieniem przepisów Działu IIla, Rozdziału l Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej?, 3...

II FSK 1970/17 - Wyrok NSA z 2017-12-14

w tym przepisie, z pominięciem innych przepisów prawa podatkowego w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749), innymi słowy czy wobec...
możliwość skorzystania z tego zwolnienia może być ograniczona w związku z uwzględnieniem przepisów działu IIIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f...

I SA/Gd 336/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-11

nie może być ograniczony przez przepisy działu IlIa, rozdział 1, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej?, 2. Czy jeśli zdaniem organu interpretacyjnego brak opodatkowania wypłaty zysku...
Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej, to prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym korzyść podatkowa w postaci nieopodatkowania...

I SA/Gd 337/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-11

. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej?, 2. Czy jeśli zdaniem organu interpretacyjnego brak opodatkowania wypłaty zysku, wskazanego w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego...
wniosku, przez Spółkę osobową na rzecz wnioskodawcy może być ograniczony przez przepisy działu IlIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji...

I SA/Gd 324/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-12

, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a -119f Ordynacji podatkowej?, 3) Czy, jeśli zdaniem organu interpretacyjnego oceniając, czy do Wnioskodawcy ma zastosowanie...
podatkowej, tj. art. 119a -119f Ordynacji podatkowej, to prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zastosowanie odroczenia powstania dochodu z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę...

I SA/Gd 325/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-12

osobową na rzecz wnioskodawcy może być ograniczony przez przepisy działu IIIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej, to prawidłowe...
i o których mowa w art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej, a tym samym korzyści tej wnioskodawca nie może być pozbawiony, niezależnie od okoliczności, na podstawie art. 119a § 1...

I SA/Gd 320/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-12

prawa podatkowego w tym Ordynacji podatkowej, tj. przepisów działu Ilia, rozdział 1. Ordynacji, a w szczególności art. 119a-119f (pytanie to doprecyzowano w odpowiedzi...
gdyż możliwość skorzystania z tego wyłączenia jest dodatkowo ograniczona w związku z uwzględnieniem przepisów działu IlIa, rozdział 1. Ordynacji podatkowej, tj. art...

I SA/Gd 319/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-12

warunki wyłączenia w tych przepisach zawarte, z pominięciem innych przepisów prawa podatkowego w tym Ordynacji podatkowej, tj. przepisów działu Ilia rozdział 1. Ordynacji...
, rozdział 1. Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f OP?, 3) Czy jeśli zdaniem organu interpretacyjnego oceniając czy do Wnioskodawcy ma zastosowanie wyłączenie...

I SA/Gd 321/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-12

w tym Ordynacji podatkowej, tj. przepisów działu Ilia, rozdział 1. Ordynacji, a w szczególności art. 119a-119f (pytanie to doprecyzowano w odpowiedzi na wezwanie...
skorzystania z tego wyłączenia jest dodatkowo ograniczona w związku z uwzględnieniem przepisów działu IlIa, rozdział 1. Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f OP?, 3...

I SA/Gd 322/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-12

w Jego ocenie spełnia warunki wyłączenia w tych przepisach zawarte, z pominięciem innych przepisów prawa podatkowego w tym Ordynacji podatkowej, tj. przepisów działu Ilia rozdział 1...
przez przepisy działu IlIa, rozdział 1. Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f OP?, 3) Czy jeśli zdaniem organu interpretacyjnego oceniając czy do Wnioskodawcy ma zastosowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100