Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 5/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-04-22

, podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w związku z czym musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne /art. 217 par. 2 Ordynacji podatkowej/. Naczelny Sąd...
/odpowiednio/ na podstawie art. 216 par. 1 lub art. 207 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./?, podjął następującą...

III RN 178/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-01-17

Przepisy art. 54 par. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ nie mają zastosowania, gdy podatnik...
jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek w określonym terminie /art. 47 par. 3 Ordynacji podatkowej/, czego nie czyni, powodując powstanie zaległości podatkowej...

III RN 57/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-07

. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w podatku od towarów i usług nalicza się odsetki od nienależnego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym...
jako od zaległości podatkowych., 2. Zastosowanie - według reguły wynikającej z art. 324 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...

SA/Bk 1363/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-08-13

Przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące przedawnienia jako przepisy o charakterze materialnoprawnym ze względu na przepis art. 332 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ nie mogą mieć zastosowania do orzekania o odpowiedzialności spadkobiercy za zaległości podatkowe powstałe przed wejściem...

III RN 76/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-21

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek jego wykonania /art. 59 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
Ordynacji podatkowej/. Sąd Najwyższy z udziałem Prokuratora Prokuratury Krajowej Ryszarda Walczaka w sprawie ze skargi Kazimierza B., 1. na decyzję Izby Skarbowej...

III RN 58/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-07

. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w podatku od towarów i usług nalicza się odsetki od nienależnego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym...
./ oraz art. 21 par. 1 pkt 1 i par. 3, art. 52 par. 1 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, a także par. 35 ust...

III SA 3665/00 - Wyrok NSA z 2002-11-12

Wniesienie odwołania od informacji, wydanej na podstawie art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
z dnia 29.sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, po rozpatrzeniu odwołania Leszka S. od decyzji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 stycznia...

III SA 3514/00 - Wyrok NSA z 2002-10-11

Organ podatkowy nie może odmówić uchylenia decyzji ostatecznej z przyczyn określonych w art. 245 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U....
., powołując się na art. 245 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, odmówiła uchylenia decyzji dotychczasowej., Zdaniem Izby...

I SA/Gd 1374/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-07-31

Podstawą zawieszenia postępowania w sprawie udzielania ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych może być tylko art. 204 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
m.in. art. 48 par. 1 pkt 2, art. 67 par. 1 i art. 201 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ /dalej 'Ordynacja...

I SA/Wr 296/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-07-18

Przepis art. 161 par. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, jako regulacja zamieszczona w dziale IV tej ustawy...
. - określił Spółce z o.o. 'L.' odsetki za zwłokę w podatku dochodowym za sierpień 1999 r., z powołaniem się na art. 273 par. 1 pkt 2 i art. 55 par. 2 Ordynacji podatkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   62