Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 1861/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-12-04

gospodarstwa rolnego podlega podatkowi rolnemu., Skarżący nie jest więc osobą w stosunku do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym...

SA/Kr 57/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1992-03-20

przepisach., Skarżący mimo wezwania organu podatkowego nie przedłożył dokumentów wewnętrznych, o których mowa w par. 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29...

III SA 889/92 - Wyrok NSA z 1992-07-10

i darowizn w sytuacji, gdy w okresie pomiędzy powstaniem obowiązku podatkowego a wydaniem decyzji ustalającej wymiar zobowiązania podatkowego nastąpiła zmiana stanu prawnego...
., Zmienione ustawą z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania /Dz.U. nr 74 poz. 443/, skale podatkowe, miałyby zastosowanie...

III ARN 81/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1992-12-18

; obowiązek podatkowy nie może być natomiast rozszerzony w procesie wykładni prawa. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Izby Skarbowej...

SA/Po 1765/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-12-04

działalności gospodarczej lub przepisach podatkowych., W tym stanie rzeczy stwierdzenie zawarte w piśmie Urzędu Miejskiego, iż nie prowadzi on działalności gospodarczej...

III SA 618/91 - Wyrok NSA z 1992-01-17

uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej wymiaru podatku z tytułu różnic kursowych.
1   Następne >   +2   +5   +10   13