Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA 36/00 - Wyrok NSA z 2001-01-19

1. Zakres pojęcia strony w art. 133 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ jest szerszy niż w art. 28 Kpa i obliguje...
obowiązkiem podatkowym lub którym może być przyznane określone uprawnienie, mogą być tylko te podmioty, które oprócz podstawy procesowej, jaką stanowi art. 133 ordynacji...

V SA 3154/00 - Wyrok NSA z 2001-10-31

Nie można uznać, iż przewidziany termin w art. 250 par. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926/ rozpoczął bieg...
stycznia 1998 r. procedurę w sprawach celnych reguluje Ordynacja Podatkowa. Zawiera ona art. 250, który głosi, iż organ podatkowy odmawia stwierdzenia nieważności decyzji...

I SA/Wr 2443/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-06-04

1. W świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w przypadkach, w których ustawa podatkowa przyznaje spółce...
. art. 115 Ordynacji podatkowej/., Rozwiązanie /likwidacja/ jednak spółki cywilnej powoduje, że traci ona podmiotowość podatkowo-prawną np. na gruncie ustawy o podatku...

I SA/Lu 1213/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-03-02

Decyzję, o jakiej mowa w art. 233 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, organ odwoławczy może wydać...
nr 106 poz. 482 ze zm./, art. 120, art. 121, art. 210 par. 1 pkt 4 i 6 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...

I SA/Gd 2143/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-07

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa odmówił Ewie N. oraz Dariuszowi N., reprezentowanym przez Kalinę K. udostępnienia oryginałów trzech dokumentów...
gdy takich oryginałów w aktach sprawy nie było. Ponadto organ I instancji naruszył dyspozycje art. 216 Ordynacji podatkowej bowiem nie wydał postanowienia o wyłączeniu z akt...

I SA/Ka 1330/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-09-11

. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, uchyliła postanowienie Urzędu Skarbowego w Ż. z dnia 4 lutego 2000 r., (...), którą organ ten ustalił M. T. koszty...
. za pośrednictwem poczty /art. 144 Ordynacji podatkowej/ w mieszkaniu adresata /art. 148 Ordynacji podatkowej/. Powyższa przesyłka została dwukrotnie awizowana /4 i 25 maja 1999 r...

III SA 1772/00 - Wyrok NSA z 2001-08-17

Podstawę do ustalania opłaty prolongacyjnej stanowi art. 57 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, który określa...
lipca 1999 r. zostało wydane z powołaniem w podstawie prawnej m.in. art. 224 par. 2 Ordynacji podatkowej dotyczącego wstrzymania wykonania decyzji a nie odroczenia...

I SA/Wr 477/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-07-04

1. W świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w przypadkach, w których ustawa podatkowa przyznaje spółce...
. art. 115 Ordynacji podatkowej/. Rozwiązanie /likwidacja/ jednak spółki cywilnej powoduje, że traci ona podmiotowość podatkowo-prawną, np. na gruncie ustawy z dnia 8...

SA/Sz 2339/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-04-18

lub jego części za długi podatnika na podstawie przepisu art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd...
z dnia 18 listopada 1999 r. (...), na podstawie art. 233 par. 1 pkt 1, art. 107, art. 108 par. 1 i art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

SA/Sz 1880/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-02-21

, który to dzień jest dniem wydania tej decyzji w rozumieniu art. 35 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ oraz art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 45 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   79