Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA 645/80 - Wyrok NSA z 1980-12-30

. 119 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...
. Stanisława T. jest stwierdzenie, że 'z racji wymogów naświetlenia nie zachodzą żadne warunki i przesłanki zmian na budowie przy ul. B. nr 29', natomiast biegłego inż...