Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 10/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-14

[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji...
postępowania. W dniu [...] r. P. K. złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stałego kiosku...

II SA/Go 263/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-27

. [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy., Powyższa decyzja zapadła w następujących okolicznościach sprawy., Decyzją z dnia [...] grudnia 2004 r. nr [...], wydaną z upoważnienia...
Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu wniosku B.K. oraz M.T., ustalono na działce nr [...] warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na:, 1. rozbudowie istniejącego budynku...

II OSK 1401/07 - Wyrok NSA z 2008-11-19

: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. II OSK 1401/07, UZASADNIENIE, 1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z dnia 22...
ustalenia warunków zabudowy. W uzasadnieniu orzeczenia podano następujący stan faktyczny i prawny:, a) Wnioskiem z dnia 7 kwietnia 2006 r. K. K. zwrócił się do Wójta Gminy w M...

II OSK 970/07 - Wyrok NSA z 2008-09-02

. o zagospodarowaniu przestrzennym, jednak proponowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia...
w W. postanowieniem z dnia [...] znak: [...]., Konkludując uznano , że skoro projekt budowlany nie narusza postanowień decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

II OSK 1691/07 - Wyrok NSA z 2008-12-19

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w okresie jej ważności. Wszystkie te warunki zostały przez inwestora spełnione. Wskazano na treść art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 27...
za bezpodstawny, gdyż ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wiąże organ architektoniczne- budowlany, z tej przyczyny nie było także podstaw do zawieszenia...

IV SA/Wa 266/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-16

zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Miasta P. nr [...] z dnia [...] kwietnia 2007 r., ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji...
SKO wskazało, iż decyzją z dnia [...] kwietnia 2007 r. Burmistrz Miasta P. ustalił warunki zabudowy dla planowanej inwestycji. Odwołanie od powyższej decyzji...

II SA/Go 760/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-31

Rejonowej sprawy ze skargi [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją [...] Samorządowe...
Kolegium Odwoławcze [...] uchyliło - wydaną na wniosek W.P., złożony dnia [...] - decyzję Burmistrza M. nr [...] z dnia [...] roku ustalającą warunki zabudowy...

IV SA/Wa 1641/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) sierpnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - oddala skargi - Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu...
Prezydenta W. z dnia [...] kwietnia 2008 r. stwierdzającą, że ostateczna decyzja Prezydenta W. z dnia [...] marca 2007 r. o warunkach zabudowy dla wielofunkcyjnego...

VII SA/Wa 1294/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-15

nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (z dnia 14 maja 2002 r., zmienioną w zakresie ilości miejsc parkingowych decyzją z dnia 2...
kwietnia 2003 r.). Wobec istnienia ostatecznego rozstrzygnięcia o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie obowiązującego w tym czasie miejscowego planu...

II SA/Go 732/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-07-09

[...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie do istniejącego budynku magazynowo-usługowego dwukondygnacyjnego budynku usługowo-biurowego z poddaszem użytkowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100