Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 134/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-25

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. L.C. i K.C....
w mocy decyzję Burmistrza Gminy z dnia 6 października 2017 r., nr [...], o odmowie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy z dnia 22 maja 2006 r., nr [...]., Zaskarżoną...

II SA/Sz 139/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-07

., S. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza...
. wnioskiem z dnia, [...] r. zwrócili się do Burmistrza B. o ustalenie warunków zabudowy dla położonego nad Jeziorem B. terenu obejmującego działkę nr [...] z obrębu...

II SA/Gd 507/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-06

zmiany decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. umarza postępowanie administracyjne, 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz...
2015 r., nr [..], zmieniającą ostateczną decyzję Wójta Gminy z dnia 15 grudnia 2009 r., nr [..], o warunkach zabudowy., Zaskarżoną decyzję podjęto w następujących...

II SA/Gd 207/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-10

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 stycznia 2017 r., nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji w sprawie warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją...
z dnia 23 sierpnia 2012 r. Prezydent Miasta ustalił, - na wniosek A. M. - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla lokalizacji budynku...

II SA/Sz 942/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-11-29

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie warunków zabudowy oddala...
skargę. Wnioskiem z dnia 6 lipca 2016 r. E. C. zwrócił się do Urzędu Gminy K. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej na terenie działki nr [...] w obrębie...

VIII SA/Wa 416/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-23

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oddala...
: 'skarżący') od decyzji Prezydenta Miasta R. (dalej: 'organ I instancji', 'Prezydent') z dnia [...] stycznia 2018 r. Nr [...] odmawiającej ustalenia warunków zabudowy...

II SA/Kr 410/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-06

[...] stycznia 2018 r. znak: [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy skargę oddala. Prezydent Miasta K. decyzją z dnia 27 listopada 2015 r...
. Nr [...] z urzędu stwierdził wygaśnięcie własnej decyzji z dnia 25 października 2010 r. Nr [...] ustalającej na wniosek M. K. warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego...

IV SA/Wa 465/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę [...] S.A...
zabudowy., Stan sprawy przedstawia się następująco:, [...] S.A. złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla istniejącego nośnika reklamowego dwustronnego...

IV SA/Wa 464/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę [...] S.A...
zabudowy., Stan sprawy przedstawia się następująco:, [...] S.A. złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla istniejącego nośnika reklamowego dwustronnego...

II SA/Gd 164/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-05-22

w sprawie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 kwietnia 2017 r., nr [...] i umarza postępowanie...
ostateczną decyzję Wójta Gminy z dnia 2 czerwca 2011 r. o warunkach zabudowy., Zaskarżoną decyzję podjęto w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100