Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA/Po 744/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-01-12

., poz. 256 ze zm., dalej jako k.p.a.) działając z wniosku J. Ś. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego...
przestrzennej gminy M. , a złożonym wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy oraz koniecznością przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego., Rada...

II SA/Bd 951/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-01-11

Odwoławczego z dnia [...] lipca 2022 r. nr [...] w przedmiocie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
Burmistrza Ż. o warunkach zabudowy z dnia 10 lutego 2021 r. nr [...], znak: [...], którą ustalił dla [...] sp. z o.o. z siedzibą w B. warunki zabudowy dla budowy elektrowni...

IV SA/Po 743/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-01-12

., poz. 256 ze zm., dalej jako k.p.a.) działając z wniosku A. Ś. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego...
ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego - tuczami wraz z niezbędną infrastrukturą o maksymalnej obsadzie 140 DJP w zabudowie...

II SA/Łd 702/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-10-25

z dnia 23 maja 2023 roku nr KO.420.65.2023 w przedmiocie odmowy wydania warunków zabudowy dla inwestycji oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 23 maja 2023 r...
odmawiającą ustalenia z wniosku P. Sp. z o.o. z siedzibą w W., warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej '[...]', na działkach ozn. nr ewid...

II SA/Gd 632/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-25

odpowiedzialnością w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 20 maja 2022 roku, nr SKO.450.35.2022 w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla...
20 maja 2022 r., wydaną w sprawie SKO.459.35.2022, którą organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Burmistrza Bytowa z 1 lutego 2022 r. w przedmiocie warunków zabudowy...

II SA/Gd 283/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-11-08

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 3 lutego 2023 r., nr SKO.450.3.2023 w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
lutego 2023 r. utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Brus z 15 grudnia 2022 r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji paneli...

II SA/Gd 282/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-11-08

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku z dnia 3 lutego 2023 r., nr SKO.450.2.2023 w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
w mocy decyzję Burmistrza Miasta Brus (dalej jako: Burmistrz), z dnia 15 grudnia 2022 r., nr GP.6730.48.2022, odmawiającą skarżącym ustalenia warunków zabudowy...

II SA/Gd 497/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-04

o warunkach zabudowy w zakresie gruntów rolnych 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku na rzecz P. Spółka z o.o....
Sadlinki o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części...

II SA/Gd 498/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-04

decyzji o warunkach zabudowy w zakresie gruntów rolnych 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku na rzecz P...
projektu decyzji Wójta Gminy Sadlinki o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną...

II SA/Po 704/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-01-25

w O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 maja 2022 r., nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję; II...
, strona lub spółka) odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego wolnostojącego na terenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   40