Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 38/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 3 grudnia 2019 r. nr [..] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy oddala...
2018 r. wydanej w przedmiocie przeniesienia części decyzji Wójta Gminy z 14 sierpnia 2007 r. o warunkach zabudowy., Skarga została wniesiona w następującym stanie sprawy...

II SA/Gd 196/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-10-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 15 stycznia 2020 r., nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy oddala...
września 2018 r. nr [..] wydanej w przedmiocie przeniesienia w części decyzji Wójta Gminy z 6 marca 2006 r. nr [..] o warunkach zabudowy., Skarga została wniesiona...

II SA/Gd 39/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-10-07

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 3 grudnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy...
sierpnia 2018 r., wydanej w przedmiocie przeniesienia w części decyzji Wójta Gminy z 14 sierpnia 2007 r. o warunkach zabudowy., Skarga została wniesiona w następującym...

II SA/Wr 165/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji...
) z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hotelu wraz...

II SA/Gd 134/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-11-04

z dnia 3 grudnia 2019 r. Nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. R. J., dalej skarżący...
przeniesienia w części decyzji Wójta Gminy z 20 lutego 2008 r. o warunkach zabudowy., Skarga została wniesiona w następującym stanie sprawy:, Na wniosek R. J., Wójt Gminy...

II SA/Kr 526/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-18

umorzenia postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy [...] oddala skargę. Prezydent Miasta K. decyzją z dnia 15 listopada 2019 r., na podstawie art. 105 § 1...
postępowanie z wniosku S. K. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 'Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu...

II SA/Lu 71/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-04-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę...
wydania decyzji o warunkach zabudowy na istniejący budynek dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami oraz zbiornikiem...

II SA/Kr 584/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-14

. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy . oddala skargę. Prezydent Miasta K. decyzją z dnia 20 marca 2019 r., na podstawie art...
. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003r., Nr 164, poz...

II OSK 3033/19 - Wyrok NSA z 2020-05-25

Odwoławczego w Opolu z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala...
warunków zabudowy., Wyrok powyższy został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym., Wnioskiem z 12 września 2018 r. skarżący złożył wniosek o ustalenie warunków...

II OSK 1529/18 - Wyrok NSA z 2020-12-09

rozpatrzenia przez organ I instancji., Decyzją z [...] stycznia 2012 r. organ I instancji odmówił ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Organ wskazał...
, że stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) decyzję o warunkach zabudowy wydaje...
1   Następne >   +2   +5   +10   100