Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 1059/94 - Wyrok NSA z 1995-10-25

właściciela domu nie może być uznane za prowadzenie działalności gospodarczej., 2. Wynajmowanie pomieszczeń we własnym domu jednorodzinnym, stanowiące czerpanie pożytków...
cywilnych rzeczy /art. 53 par. 2 Kc/, nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U....

VI SA 21/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-12-28

Budynki i grunty podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą mogą być uznane za obiekty wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 12 stycznia...
nr 122 poz. 593/, o następującym brzmieniu:, Czy do budynków lub ich części oraz gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2...

VI SA 6/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-10-30

przyznania dodatku mieszkaniowego osobie prowadzącej działalność gospodarczą zarejestrowaną w zajmowanym lokalu mieszkalnym /siedziba firmy/, jeżeli z istoty i charakteru...
poz. 509/ może stanowić podstawę odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego osobie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług malarsko-tapeciarskich...

III CZP 6/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-03-14

Udział kapitałowy gminy w banku działającym w formie spółki akcyjnej nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca...
może być uznany za prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm...

III ARN 11/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-04-06

przedsiębiorstwa wydobywającego kopaliny, są gruntami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r...
158.445 m2 jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty o powierzchni 158.008 m2 jako nie zajęte na działalność gospodarczą, określając podatek...

II SA 1835/93 - Wyrok NSA z 1995-02-06

1. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia /art. 11 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności...
., 2. Podmiot koncesjonowany nie może przenieść swoich uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej na osobę trzecią w całości ani w części., 3. W aspekcie art. 7...

SA/Kr 2152/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-07-06

Lokale szkoły wyższej wynajęte osobom trzecim na prowadzenie w nich działalności gospodarczej nie korzystają ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie art...
, który został wynajęty osobie trzeciej na prowadzenie w nim przez tę osobę działalności gospodarczej - Baru WIARUS., Organy obu instancji stanęły na stanowisku...

III SA 177/95 - Wyrok NSA z 1995-06-28

przez organ samorządowy zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wykonywanej przez konkretny podmiot nie przesądza o sposobie opodatkowania uzyskanych...
przez ten podmiot przychodów lub dochodów., 4. Nie można odmówić ustawodawcy prawa do definiowania - dla potrzeb prawa podatkowego - działalności gospodarczej w inny...

SA/Po 839/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-10-05

. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych /Dz.U. 41 poz. 325 ze zm./ wyraźnie podkreśla art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach...
przez spółkę w rodzajach działalności nie objętej zezwoleniem wydanym na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów...

SA/Wr 2594/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-02-17

Gdy poborowy, będący właścicielem gospodarstwa rolnego, prowadzi jednocześnie inną, nierolniczą działalność gospodarczą, komisje poborowe mogą odmówić jego żądaniu...
odroczenia służby wojskowej ze względu na prowadzenie gospodarstwa rolnego, jeżeli charakter i rozmiar pozarolniczej działalności gospodarczej poborowego wyłączają możliwość...
1   Następne >   +2   +5   +10   30