Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 508/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-13

obowiązku określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej z zastosowaniem współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a...
i dziejami Polski, a także przyciągnie do tej tematyki młodych ludzi. Podstawową działalnością gospodarczą prowadzoną przez M. jest odpłatne udostępnienie zgromadzonych...

I OSK 766/18 - Wyrok NSA z 2018-09-26

Urzędzie Pracy we [...] (dalej PUP) jako osoba bezrobotna i złożył oświadczenie, że nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; decyzją z [...] czerwca 2012...
[...] września 2016 r. PUP pozyskał dokument z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (dalej CEIDG), z którego wynika, że strona...

I SA/Gl 664/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-25

nie była ona zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w latach 2012-2014 oraz jakie jest przeznaczenie składowiska, znajdującego się na tej działce, widocznego na mapach...
na prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie na podstawie przesłanki prawnej w postaci ich lokalizacji na terenie obszaru górniczego. Wskazała nadto, że działka...

I SA/Gl 662/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-25

nie była ona zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w latach 2012-2014 oraz jakie jest przeznaczenie składowiska, znajdującego się na tej działce, widocznego na mapach...
na prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie na podstawie przesłanki prawnej w postaci ich lokalizacji na terenie obszaru górniczego. Wskazała nadto, że działka...

I SA/Gl 663/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-25

nie była ona zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w latach 2012-2014 oraz jakie jest przeznaczenie składowiska, znajdującego się na tej działce, widocznego na mapach...
na prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie na podstawie przesłanki prawnej w postaci ich lokalizacji na terenie obszaru górniczego. Wskazała nadto, że działka...

I OSK 765/18 - Wyrok NSA z 2018-09-26

działalności gospodarczej. Odwołujący wywodził, że rejestracji jako osoba bezrobotna dokonał dwukrotnie: [...] września 2010 r. i [...] sierpnia 2011 r., i nie pamiętał...
wykonała telefon do Izby Skarbowej w celu potwierdzenia prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Po zakończonej rozmowie telefonicznej zwróciła się do niego...

I SA/Gl 1280/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-27

I instancji., Jak wskazało SKO, organ I instancji objął opodatkowaniem grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni [...] m. kw., budynki...
lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej [...] m. kw., budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości...

I SA/Gl 1279/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-27

opodatkowaniem grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni [...] m. kw., budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej...
o powierzchni użytkowej [...] m. kw., budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości [...] zł., W odwołaniu podatnik zarzucił organowi podatkowemu...

I SA/Sz 1011/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-19

. wniosek ze względu na:, 1. zmianę kategorii opodatkowania obiektów budowlanych z 'budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej' do kategorii 'budowle związane...
z prowadzeniem działalności gospodarczej' (wiata);, 2. wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości użytków rolnych, łąk oraz rowów, niezajętych na prowadzenie...

I SA/Bk 1286/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-04

gospodarczą w zakresie zbieżnym lub niekolidującym z jego działalnością podstawową. Działalność, o której mowa w zdaniu poprzednim może być prowadzona w szczególności w zakresie...
kulturalnych, edukacyjnych i naukowych,, - świadczenia usług przez pracownie techniczne Teatru., Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100