Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SAB/Gl 5/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-08

Burmistrza Miasta T. w przedmiocie bezczynności organu w kwestii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1. wyznacza Burmistrzowi Miasta T. 14 dniowy termin...
załatwienia sprawy wpisu M.J. do ewidencji działalności gospodarczej, liczony od otrzymania prawomocnego orzeczenia, 2. zasądza od Burmistrza Miasta T. na rzecz strony skarżącej...

II FSK 735/07 - Wyrok NSA z 2008-08-14

w roku podatkowym 2004 r. , wykazując stratę z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 12.571,18 zł oraz dochód z praw majątkowych. Zadeklarował podatek należny w wysokości...
od osób fizycznych za 2004 r. w kwocie 1.431.909 zł, załączając korekty zeznań podatkowych za 2004 r. i wykazując dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie...

I FSK 1387/07 - Wyrok NSA z 2008-12-22

działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W 1999 r. po zakupieniu działki budowlanej, rozpoczął budowę domu wielorodzinnego z 7...
nie wykonywał działalności gospodarczej. Jako osoba fizyczna wykonał czynność jednorazowo i nic nie wskazuje na to, że ma zamiar wykonywać ją częstotliwie. Podkreślił...

I SA/Bk 377/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-11-05

gospodarczej (PPUH 'M' Z. D. Sklep Firmowy 'M'), o działalność polegająca na prowadzeniu komisu i sprzedaży antyków pod nazwą Sklep Antyki 'E' D. Z. W złożonym [...] kwietnia...
2003 r. do Pierwszego Urzędu Skarbowego zgłoszeniu rejestracyjnym NIP-1 określiła datę rozpoczęcia działalności gospodarczej na dzień 1 maja 2003 r., w zakresie...

I SA/Rz 679/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-12-11

gospodarczą w ramach spółki cywilnej od 5 lipca 1993 r., na podstawie zaświadczenia Prezydenta Miasta. W dniu 8 marca 2001 r. do ewidencji działalności gospodarczej...
nieruchomości. Z ewidencji działalności gospodarczej podatnik wykreślony został z dniem 20 czerwca 2007 r., Umowa spółki cywilnej zawarta została w dniu 5 lipca 1993 r. pomiędzy...

II FSK 1752/07 - Wyrok NSA z 2008-09-18

bowiem niezasadnie stawki podatku dotyczące gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a/ i pkt 2 lit. b/ ustawy z dnia 12...
.)., W budynkach służbowych położonych we wskazanych miejscowościach Ośrodek nie prowadził działalności gospodarczej, a jedynie udostępniał ('prowadził') pokoje gościnne...

II SA/Bd 169/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-08-19

. nr [...] w przedmiocie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oddala skargę Prezydent Miasta [...] decyzją nr [...] z dnia [...] r. odmówił dokonania zmiany wpisu...
w ewidencji działalności gospodarczej polegającej na dopisaniu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: 'Unia Europejska', zgłoszonej w dniu [...] r. przez Pana A. M. zam...

II FSK 1218/07 - Wyrok NSA z 2008-11-28

dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Organ podatkowy kierując się w tym zakresie wskazaniami zawartymi w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
w P. z 8 stycznia 2004 r., zbadał, a następnie uznał, że prowadzona przez Fundację działalność spełniała kryteria ustawowej definicji działalności gospodarczej...

I SA/Rz 586/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-10-28

działalność gospodarczą w spółce cywilnej od 5 lipca 1993r. na podstawie zaświadczenia Prezydenta Miasta, w dniu 8 marca 2001r. do ewidencji działalności gospodarczej...
. Z ewidencji działalności gospodarczej podatniczka wykreślona została z dniem 6 czerwca 2007r., Umowa spółki cywilnej zawarta została w dniu 5 lipca 1993r. pomiędzy: N.K....

I SA/Lu 508/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-05

kwocie 26.151zł, do wymiaru podatku od nieruchomości przyjął następujące przedmioty: grunt o pow. 10.100 m2 związany z prowadzoną działalnością gospodarczą przy stawce...
0,45zł/m2 oraz budynki o pow. 1.662 m2 związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przy stawce 13zł/m2. Wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących...
1   Następne >   +2   +5   +10   100