Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 403/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-29

'A' może być traktowana jako przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy i podatkach i opłatach lokalnych, ponieważ prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza działalność...
podatku od nieruchomości w wysokości przewidzianej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. We wniosku strona zawarła szereg argumentów, które jej zdaniem...

VI SA/Wa 660/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-10

ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od dnia [...] listopada 2008 r. do dnia [...] czerwca 2009 r. ZUS wskazał, że przedsiębiorca...
, który zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zobowiązany...

VI SA/Wa 365/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-20

pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 30 listopada 2007 r., Do wydania powyższych decyzji doszło w następującym stanie...
o wydanie decyzji dotyczącej ustalenia obowiązku i okresu podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej...

II FSK 623/09 - Wyrok NSA z 2010-08-26

, prowadzoną w sposób zorganizowany i ciągły - spełniając wszystkie cechy działalności gospodarczej o której mowa w art. 1a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r...
. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.). , 2. Budynki (lub ich części) i grunty związane z prowadzeniem w ramach kancelarii...

VI SA/Wa 1944/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-26

. podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia [...] stycznia 1999 r. do nadal., W uzasadnieniu swojego...
lub ubezpieczeniem społecznym rolników, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów...

VI SA/Wa 1065/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-13

działalności gospodarczej na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach., Pismem z dnia 22 grudnia 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [...] poinformował skarżącą...
o braku możliwości uznania przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, jeśli nie była zgłoszona w organie ewidencyjnym, który dokonał wpisu do ewidencji działalności...

I SA/Ol 149/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-06-10

, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Dokumentacja prowadzona jest w zakresie wymaganym dla pozarolniczej działalności gospodarczej. Transakcje...
realizacji transakcji różnice kursowe jako dodatnie lub ujemne są odpowiednio kwalifikowane i księgowane w księdze prowadzonej dla pozarolniczej działalności gospodarczej...

I SA/Gl 969/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-26

wspólników spółki cywilnej kilku nieruchomości gruntowych, na których prowadzili wspólnie działalność gospodarczą. Nieruchomości te nabyte zostały przez wnioskodawczynię...
jej i drugiego ze wspólników prowadziła do połowy [...] 2009 r. działalność gospodarczą jako osoba fizyczna., We wniosku o interpretację wskazano także, iż wnioskodawczyni...

I SA/Gl 1011/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-05-25

podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2003 w kwocie [...] zł. i wysokość straty poniesionej przez G. M. w roku 2003 z pozarolniczej działalności gospodarczej...
i dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez G.M., nadto ustalenie, że prawidłowo wyliczona suma składek na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszająca podatek...

VI SA/Wa 45/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-18

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 109 ustawy o świadczeniach., Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniają ustalono, że skarżący z dniem 1...
z obowiązującym od 20 września 2008 r. zapisem art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155 z 2007 r., poz. 1095 ze zm.). 1 października 2000 r. dokonał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100