Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 327/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-24

rok w kwocie 10.380,40 zł. , które obejmowało grunt w granicach działki numer [...], usytuowaną na nim zabudowę w postaci budynku na działalność gospodarczą i w postaci...
budowli., Wójt Gminy w decyzji z dnia [...] uzasadniał, że spółka A jest przedsiębiorcą, prowadzi działalność gospodarczą. Spółka A jest właścicielem przedmiotu...

II GSK 135/07 - Wyrok NSA z 2007-09-25

odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści dotyczącego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu...
r. nr [...] w sprawie odmowy wydania sprostowania zaświadczenia w części dotyczącej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez skarżącego., Sąd orzekał na podstawie...

I SA/Gl 327/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-19

na 2004 r., wykazując w niej m.in. grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także budowle. Łączna kwota podatku zadeklarowana przez podmiot...
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wartość budowli. Łączna kwota podatku zadeklarowana przez podmiot w skorygowanej deklaracji wyniosła [...] zł., Decyzją...

I SA/Gl 326/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-19

od nieruchomości na 2005 r., wykazując w niej m.in. grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 33 940 m 2 , budynki związane z prowadzeniem działalności...
. W korekcie wspomnianej deklaracji spółka wodna skorygowała powierzchnię gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do 40.117 m 2, a wykazana...

I SA/Gl 324/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-19

, opodatkowując budowle i przyjmując stawki przewidziane w stosownej uchwale rady gminy dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...
dokonania wymiaru uzupełniającego za 2002 r. W dalszej części rozstrzygnięcia wyszczególniono budowle, grunty oraz budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej...

III SA/Kr 239/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-02-06

grudnia 2005r. nr: [...] w przedmiocie odmowy dokonania zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
pierwszej instancji W. W., prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą W. W. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe '[...]' w dniu [...] grudnia 2004 r. złożył...

I SA/Gl 325/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-19

., wykazując w niej m.in. grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także budowle. Łączna kwota podatku zadeklarowana przez podmiot w analizowanym...
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wartość budowli. Łączna kwota podatku zadeklarowana przez podmiot w skorygowanej deklaracji wyniosła [...] zł., Decyzją Burmistrza...

I SA/Sz 615/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-03-21

stawki podatku od gruntów i budynków położonych w Ł. i S. - tak jak od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej., Uzasadniając wniosek...
działalności gospodarczej, a jedynie udostępniał ('prowadził') pokoje gościnne, przeznaczone do tymczasowego zakwaterowania funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej...

III SA/Łd 386/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-07-11

z ustaniem działalności gospodarczej ojca - w Urzędzie Skarbowym, jak również w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych., Decyzją z dnia [...] Prezydent Miasta S. wykreślił wpis...
przez niego działalności gospodarczej w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej...

I SA/Gd 18/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-04-11

z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy też według stawek jak dla gruntów i budowli należących do kategorii opisanej jako 'pozostałe'., Przedstawiając swoje stanowisko...
w sprawie [...] Ośrodek Ruchu Drogowego wskazał, że zgodnie z art. 1 a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100