Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 556/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-26

' lub 'strona skarżąca'):, 1) został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrowanej pod nazwą: K. S...
pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. ZUS wyjaśnił, iż nie znalazł podstaw do prowadzenia postępowania...

VI SA/Wa 874/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-02

stwierdzono objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym T. K. (dalej skarżący) z tytułu prowadzenia przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach: od 8...
NFZ ) z wnioskiem o ustalenie okresu podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu skarżącego z tytułu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 1444/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-19

skarżąca') został objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od dnia [...] marca 2000 r...
decyzji dotyczącej podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez skarżącego G. W. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,. ZUS poinformował, że skarżący z tytułu...

VI SA/Wa 1272/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-13

działalności gospodarczej w okresach:, • od dnia 1 maja 2008 r. do dnia 31 października 2008 r.,, • od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 31 października 2009 r.,, • od dnia 1 maja 2010...
działalności gospodarczej w okresie od 1 maja 2008 r. do 31 października 2010 r., ZUS w uzasadnieniu złożonego wniosku wskazał, że zgodnie z informacją z Urzędu Miejskiego...

I SA/Gl 202/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-22

autora wniosku prowadzi on działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Wspólnikami spółki są dwie osoby fizyczne, uczestniczące w zyskach i stratach spółki po 50...
%. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wspólnicy spółki opodatkowani są w sposób określony w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

VI SA/Wa 1025/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-18

' lub 'strona skarżąca') był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od dnia [...] marca 2005 r...
ubezpieczeniu zdrowotnemu przez R. W. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie ustawy o świadczeniach. ZUS poinformował, że skarżący w dniu [...] września 2010...

VI SA/Wa 2591/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-07

., Od tej decyzji skarżąca w terminie wniosła odwołanie. Wskazała w nim, że uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej było efektem zaszłości zaistniałych w spółce cywilnej...
skarżącej kwoty wykazane w jej zeznaniach podatkowych nie powinny być zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej, gdyż stanowiły one przychód wspólników spółki cywilnej...

VI SA/Wa 2112/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-22

od [...] stycznia 1999 r. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej., Organ I instancji ustalił, że z pisma Urzędu Miasta i Gminy w B. z dnia [...] stycznia 2012...
r. wynika, że skarżąca figurowała w ewidencji działalności gospodarczej pod nr ewidencyjnym [...] z datą rozpoczęcia działalności od dnia, [...] sierpnia 1998 r. Wskazał...

I SA/Gl 1040/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-22

w kwestii opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które zakłada zastosowanie dla potrzeb opodatkowania budowli wskaźnika...
, w których mieszczą się pomieszczenia zarządu Spółdzielni i administracji oraz w zakresie opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

I SA/Gl 982/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-22

. stanowisko wnioskodawcy w kwestii opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które zakłada zastosowanie dla potrzeb opodatkowania...
się pomieszczenia Zarządu Spółdzielni i administracji oraz w zakresie opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej., Wnioskodawca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100