Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1090/83 - Wyrok NSA z 1983-09-27

1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości...
przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne /Dz.U. nr 19 poz. 146 ze zm./ reguluje zasady działalności gospodarczej, w tym obrotu towarowego - art. 2 pkt 2, wyłącznie...

II SA 848/83 - Wyrok NSA z 1983-12-28

na prowadzenie działalności w formie spółki. ...

SA/Gd 675/83 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1983-10-13

/Dz.U. nr 27 poz. 158/ wynika, że w wypadku braku podstaw do stwierdzenia, że zamierzona działalność gospodarcza byłaby - z przyczyn w nim wymienionych - sprzeczna...
Z brzmienia art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej...

II SA 1765/83 - Wyrok NSA z 1983-12-20

z art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości...
rozszerzyć działalność gospodarczą przez utworzenie oddziału filialnego na obszarze innego województwa. Zgodnie więc z art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach...

II SA 1003/83 - Wyrok NSA z 1983-09-27

prawa /art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej...
r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne...

II SA 178/83 - Wyrok NSA z 1983-04-27

tego rozporządzenia. przepis ust. 4 pkt 1 wprawdzie przewiduje zwolnienie podatkowe, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat w lokalu /budynku/ była prowadzona działalność gospodarcza...
przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności zarobkowej /Dz.U. nr 26 poz. 138/ brak ciągłości w prowadzeniu rzemiosła nie daje podstaw do uznania...

SA/Gd 248/83 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1983-07-14

rzemiosła na wniosek izby rzemieślniczej lub z urzędu po porozumieniu z izbą rzemieślniczą, gdy rzemieślnik prowadzi działalność gospodarczą w sposób powodujący...
jest - poza wnioskiem lub opinią izby rzemieślniczej - ustalenie określonego w przepisie sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Ustalenia takiego obowiązany jest dokonać organ...

III AZP 5/83 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1983-12-31

, które mogą być dochodzone w postępowaniu arbitrażowym. Będzie to więc dotyczyło roszczeń ze stosunków powstałych w wyniku działalności gospodarczej jednostek gospodarki uspołecznionej...
będzie także jednoroczny termin przedawnienia zastrzeżony jedynie dla stosunków wynikających z działalności gospodarczej jednostek gospodarki uspołecznionej poddanych orzecznictwu...

SA/Ka 171/83 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1983-05-26

przedsiębiorstwa jako podstawowej jednostki gospodarki narodowej, prowadzącej samodzielną działalność gospodarczą, zgodną z celami narodowego planu społeczno-gospodarczego...
następuje na podstawie umowy zawartej za zgodą rad pracowniczych przedsiębiorstw tworzących zrzeszenie. Wynika z tego, że działalność zrzeszenia oparta jest na umowie...

SA/Wr 367/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-09-22

kupują po cenach zaopatrzeniowych artykuły przeznaczone nie do odsprzedaży, lecz na cele związane z ich działalnością gospodarczą: wytwórczą, usługową, inwestycyjną...
bezpośredniej działalności gospodarczej, w której takie materiały mogłyby zostać wykorzystane. Trudno zatem przypuścić, aby intencją prawodawcy było zlokalizowanie...
1   Następne >   3