Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III FSK 4061/21 - Wyrok NSA z 2021-12-15

Za związane z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 2021 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170...
przedsiębiorcy (innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą) oraz jednocześnie: 1) wchodzą w skład prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu...

III FSK 4059/21 - Wyrok NSA z 2021-12-15

działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), zwana dalej...
w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli...

I SA/Gl 1475/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-11

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) związanych z projektami realizowanymi przez spółkę w Polsce, a także braku prawa do odliczenia podatku naliczonego...
od podmiotów zagranicznych niemających siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, zarejestrowanych jako podatnicy VAT w innych państwach Unii...

I SA/Gl 211/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-16

deklarację na podatek od nieruchomości na 2020 r., w której wykazała do opodatkowania:, - grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni [...] m2...
,, - budynki mieszkalne o powierzchni [...] m2,, - budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni [...] m2., Pierwotna deklaracja podlegała...

III FSK 4060/21 - Wyrok NSA z 2021-12-16

zakwalifikować do budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...
) rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli...

VIII SA/Wa 693/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-22

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdyż uznał, że AMW prowadzi działalność gospodarczą, co uzasadnia zastosowanie w sprawie ww. stawek podatkowych...
jako państwowa osoba prawna prowadzi działalność gospodarczą uzasadniającą przedmiotowe rozstrzygnięcie, również w odniesieniu do mienia przekazanego jej przez Skarb Państwa;, 2...

I SA/Ol 640/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-09

związanych z działalnością merytoryczną. Działalność gospodarcza prowadzona przez Muzeum jest ściśle związana z działalnością statutową., Muzeum otrzymuje dotację...
związaną z działalnością gospodarczą (np. opracowując lekcje muzealne, wystawy, pokazy), która podlega sprzedaży. Podczas nielicznych przedsięwzięć, które nie są biletowane...

I SA/Sz 612/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-07

hotelowego zawarto umowy najmu pod działalność gospodarczą o łącznej powierzchni użytkowej [...] m˛. Powierzchnie użytkowe poszczególnych lokali ustalone zostały na podstawie...
: [...], Wyjaśniono przy tym, że na poziomie parteru oraz 1 piętra w dobudowanej części budynku hotelowego zawarto umowy najmu lokali pod działalność gospodarczą o powierzchni...

III SA/Wa 1918/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-29

w zakresie stosowania prawa podatkowego odnośnie stawek podatku od nieruchomości będących w posiadaniu A. czasowo niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej...
nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i nie będą wykorzystywane do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej przez dłuższy czas...

III FSK 4056/21 - Wyrok NSA z 2021-10-06

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kolegium zaznaczyło, że art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r...
. poz. 1445 ze zm., dalej: u.p.o.l.) nie wprowadza warunku prowadzenia na gruncie, czy w budynku, działalności gospodarczej. Ważny jest sam fakt posiadania nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100