Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 2425/19 - Wyrok NSA z 2020-04-29

prowadzenia przez skarżącą działalności gospodarczej, ponieważ we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego podpisała ona 19 lipca 2016 r. własnoręcznie...
Gospodarczej, strona prowadziła działalność gospodarczą od 23 sierpnia 2012 r., zaprzestanie wykonywania działalności nastąpiło 29 grudnia 2017 r., a wykreślenia wpisu...

I SA/Ke 431/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-01-16

., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania prowadzonej przez Muzeum działalności za działalność gospodarczą...
, gdyż są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Na gruncie prawa konkurencji Muzeum jest traktowane, jako przedsiębiorstwo prowadzące...

I SA/Bk 483/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-28

prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012...
handlowy. W związku z tym organ przyjął, że skarżąca uzyskała w 2014 r. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, czyli ze źródła przychodu określonego w art...

III SA/Wa 2163/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-14

jej działalność ma charakter mieszany tj. prowadzi zarówno działalność gospodarczą jak i działalność niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu u.p.t.u. W związku z taką...
sytuacją F. dokonuje m.in. takich nabyć towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza...

II FSK 1651/18 - Wyrok NSA z 2020-10-01

cechy działalności gospodarczej, które są wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 51...
do wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej a nie do wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) przychodów ze sprzedaży...

I SA/Wr 889/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-10-16

., nr [...] organ podatkowy ustalił wysokość tego podatku na kwotę 41.952 zł. Jako przedmiot opodatkowania przyjęto:, 1. grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej...
sprawy danych z ewidencji gruntów,, 2. budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:, - od stycznia do grudnia 2017 roku - 1555, 65 m2 - powierzchnia...

I SA/Wr 888/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-10-16

., nr [...] organ podatkowy ustalił wysokość tego podatku na kwotę 42.778 zł. Jako przedmiot opodatkowania przyjęto:, 1. grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej...
sprawy danych z ewidencji gruntów,, 2. budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:, - od stycznia do grudnia 2018 roku - 1555, 65 m2 - powierzchnia ta obejmuje...

II FSK 1652/18 - Wyrok NSA z 2020-10-01

działalności gospodarczej, które są wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz.307...
w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej a nie do wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) przychodów ze sprzedaży...

I SA/Sz 510/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-14

:, - że Wnioskodawca nie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą - jest nieprawidłowe,, - braku opodatkowania darowizny prawa użytkowania wieczystego działki...
przyszłe., A. O., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 'A. O. [...]' w dniu [...] września 2016 r., w formie aktu notarialnego, darowała Wnioskodawczyni, swojej...

I SA/Gl 1434/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-20

. [...], za 2019 r. przyjmując do opodatkowania:, - budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej [...] m2,, - budowle...
działalnością gospodarczą., SKO rozpatrując odwołanie odwołało się do art. 4 ust. 1 i 5, art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991...
1   Następne >   +2   +5   +10   100