Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Sz 995/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-25

kasacyjną Rada Gminy podniosła, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z 11 lipca 2018 r. uchylił postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
z 6 marca 2018 r., sygn. akt II OSK 1186/16, wydanym w odniesieniu do postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 lipca 2015, którym stwierdzono...

II SA/Gd 431/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-21

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2011 r., nr [...] utrzymującym w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 kwietnia...
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2012 r. , sygn. akt IV SA/Wa 1629/11). Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w ww. postanowieniu słusznie wskazał m.in....

II OSK 2721/18 - Wyrok NSA z 2021-06-16

zaskarżonej uchwał po upływie roku od jej podjęcia., Uzasadniając skargę kasacyjną Rada Gminy podniosła, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z [...] lipca 2018...
, wydanym w odniesieniu do postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2015, którym stwierdzono niedopuszczalność zażalenia na postanowienie...

II SA/Ol 149/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-14

Miejska podjęła uchwały nr '[...]' i nr '[...]' w sprawie wyłączenia jego działki z obszaru Natura 2000 Ostoja Iławska, także Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak...
działki nr '[...]' obręb Ś. z tego obszaru. Organ podał, że w drodze procedury Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził pozytywną opinię dotyczącą zmiany granic, jednakże...

II SA/Gl 1269/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-09

instalacja. Nadto skarżąca wskazała, że raport przygotowany na zlecenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska mający na celu ankietyzację istniejących w Polsce instalacji...
nie dysponował pismami zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 stycznia 2014r. oraz Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska z dnia 11 marca 2014r...

IV SA/Wa 269/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

. o ochronie przyrody, niezbędna do złożenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosku o wydanie zezwolenia we wskazanym wcześniej przedmiocie., Uzasadniając...
zezwolenia na [...], do którego przeprowadzenia właściwy jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Przyjąć przy tym należy, uwzględniając w tym kontekście utrwalone...

IV SA/Wa 1110/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-03

,, • inwestycja otrzymała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. z dnia [...].10.2011 r. oraz Generalnego...
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. z dnia [...].10.2011 r. i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...].12.2012 r. Wobec tego organ ochrony środowiska...

IV SA/Wa 564/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-12

o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z [...] października 2011 r. oraz Generalnego Dyrektora Ochrony...
uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...]. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz...

IV SA/Wa 565/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-12

uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z [...] października 2011 r. oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...]. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Raportem...

II OSK 71/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 października 2011 r. oraz Generalnego Dyrektora Ochrony...
realizacji przedsięwzięcia wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 października 2011 r. i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
1   Następne >   +2   +5   +10   37