Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Bd 381/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-08-11

, z tym że dotychczasowe kompetencje:, 1) ministra właściwego do spraw ochrony środowiska przyjmuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,, 2) wojewodów, marszałków...
województw i dyrektorów urzędów morskich przyjmują regionalni dyrektorzy ochrony środowiska., Zastrzeżenie zawarte w art. 154 ust. 1 dotyczy postępowań w sprawie wydania...

IV SA/Wr 748/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-14

- Prezesa Zarządu KWB [...] S.A - Dyrektora Generalnego. Z pisma z dnia 17 czerwca 2003 r. znak: [...] wynika, iż jako sztygar zmianowy codziennie w godz. 7.30-12.30 przebywał...
w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi - nowotwór pęcherza moczowego (poz. 17.5 wykazu chorób zawodowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia) u uczestnika...

II OSK 1660/06 - Wyrok NSA z 2007-04-25

BHP , Dyrektor jak też inny przedstawiciel zakładu - Kierownik Działu Eksploatacyjno-Technicznego . Z protokołu tego wprost wynika , że w środowisku pracy jako czynniki...
i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz naruszenia...

III SA/Gl 85/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-28

czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. nr 81 poz. 716 z późn. zm., dalej...
czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego...

III SA/Gl 86/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-21

r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz...
. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81 poz. 716...

III SA/Kr 630/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-08-09

się przepisy rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo...
szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki., Zarzuty odwołania organ drugiej...

II OSK 3485/18 - Wyrok NSA z 2020-01-14

, do których stosuje się przepisy rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia...
dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki., Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wskazał, że w materiale dowodowym...

II GSK 2737/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

'mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska...
o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie Prawo ochrony środowiska itd. W ramach prawa proponuje się, by stan epidemii traktować jako stan specjalny i ujmować jako instytucję...

II OSK 634/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

lekarską będącą w posiadaniu WOMP i IMP i ZŚ w S., pismem z dnia 11 września 2006 r. zwrócił się do Dyrektora IMP w Ł. Prof. dr hab. n. med. K. R. z prośbą o ustosunkowanie...
się do wymogów wynikających z wyroku WSA z dnia 28 lutego 2005 r. oraz podnoszonych przez stronę zarzutów i wniosków. Naczelny Konsultant Dyrektora ds. Patologii Zawodowej dr...

II SA/Gd 2145/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-01-05

również dokładne dane na temat okresów zatrudnienia K. S. z [...] Urzędu Wojewódzkiego Biura Dyrektora Generalnego w B. oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr [...] w C. Powiatowy...
chorób zawodowych stanowiącym załącznik do rozporządzenia, jeżeli zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy. W pkt...
1   Następne >   +2   +5   7