Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 282/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-06

, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą...
samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem...

II SA/Sz 210/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-22

się z prośbą 'o wstrzymanie decyzji o usunięciu mojego syna K. B. z Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy [...] '., W związku z powyższym Dyrektor...
w przepisach ustrojowych (por. A. Kabat, Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka w sprawach administracyjnych [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa...

IV SA/Wr 7/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-29

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w J., z dnia [...] marca 2015 r., Nr [...], ustalono M.G. (dalej jako skarżący, strona) wysokość należności podlegającej zwrotowi...
lutego 2010 r. z dyrektorem MOPS. W ocenie skarżącego przy jej zawieraniu nie ustalono - wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej...

IV SA/Wr 6/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-29

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w J., z dnia [...] kwietnia 2014 r., Nr [...], ustalono M. G. (dalej jako skarżący, strona) wysokość należności podlegającej...
. z dyrektorem MOPS. W ocenie skarżącego przy jej zawieraniu nie ustalono - wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - możliwości rodziny...

III SA/Kr 943/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-09-07

rodzinnego lub gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, będzie miało prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa. We wszystkich działaniach...
zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo, 3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo, 4) dyrektorowi domu pomocy społecznej., Z kolei art. 2 pkt 10 p.p.w.d....

II SA/Kr 1660/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-11-21

z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w K., Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w K. decyzją z dnia 4 kwietnia 2003r., nr [....] działając na podstawie art.2...
do ponownego rozpatrzenia, napiętnowanie postępowania Dyrektora MOPR jako cynicznego i uwłaczającego godności skarżącego, skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, przesłania...

II SA/Kr 1510/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-23

z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w K., Decyzją z dnia 19 marca 2003r., nr [...] Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w K. działając na podstawie art.2 ust.4, art.3...
decyzji organu I instancji, napiętnowanie postępowania Dyrektora MOPR jako cynicznego i uwłaczającego godności skarżącego, skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia...

IV SA/Gl 513/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-07

status publicznego prawa podmiotowego np. zasiłku stałego czy zasiłku okresowego. Powyższe ustalenia są o tyle istotne, że w aktach sprawy znajduje się pismo Dyrektora Ośrodka...
pozostaje, czy gmina dysponuje takimi uprawnieniami, aby w sposób generalny ograniczać dostęp do określonego rodzaju świadczeń przewidzianych w ustawach materialnoprawnych...

II SA/Op 299/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-01-19

mieszkaniowych, przeciwdziałania bezdomności, ochrony konsumentów i zapewnienia warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku, a także zakwestionował uwzględnianie...
Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w N. decyzją z dnia...

I OSK 721/21 - Wyrok NSA z 2021-11-23

Burmistrza Miasta [...], Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] (dalej Burmistrz), po rozpatrzeniu wniosku J.S. (dalej wnioskodawca bądź skarżący), reprezentowanego...
. 200 w zw. z art. 205 § 2 ppsa wniósł o: 1. uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] (działającego...
1   Następne >   2